Het platform klimaatrechtvaardigheid

Het platform klimaatrechtvaardigheid

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is het Belgisch politiek platform van de klimaatbeweging, gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11.

Het Platform wil dat beleidsmakers krachtige maatregelen nemen om klimaatrampen te vermijden die niet alleen een bedreiging vormen voor het leefmilieu, maar ook voor de sociale cohesie en de meest kwetsbare mensen in het Zuiden en in het Noorden.

Brieven en teksten


Klimaattop in Bonn COP23

Aanbevelingen voor de top

Klimaattop in Marrakech COP22


Klimaattop in Parijs COP21

Aanbevelingen voor implementatie

Analyse van het akkoord

Aanbevelingen voor de top


Brieven aan Ministers omtrent het Belgische klimaatbeleid

 

Vorige klimaatconferenties

klimaatplatform logo

De leden van het klimaatplatform zijn:

ADG, Associations21, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Broederlijke Delen, CADTM, Beweging.net-CSC,ACLVB-CGSLB, Entraide et Fraternité, ABVV-FGTB, FSTM, Greenpeace, Inter-environnement Wallonie (IEW), Climat et Justice sociale, Oxfam-Solidarité (-eit), Oxfam Magasins du monde, OxfamWereldwinkels, PROTOS, SLCD, SOS FAIM, Tourisme Autrement, Vredeseilanden, WWF, Natuurpunt en Climate Express.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels