Protos neemt deel aan het 7e WereldWaterForum

world-water-forum-2015

Protos neemt deel aan het 7e WereldWaterForum met als thema "Water voor onze toekomst" en spreekt in een officiële sessie en een officieel side-event.

Protos staat, eigen aan zijn multi-actorenaanpak in zijn programma's in het Zuiden, open voor multi-stakeholderinitiatieven zoals het WereldWaterForum, omdat je meer kan bereiken als alle betrokkenen inspraak krijgen en samen een gemeenschappelijk doel nastreven.

Het WereldWaterForum bestaat uit 3 processen die gedurende meer dan een jaar zijn voorbereid door inbreng van betrokkenen uit meer dan 150 landen: het politieke, het thematische en het regionale proces. Elk proces bespreekt tal van onderwerpen, waarop input is gekomen van vertegenwoordigers van overheden, de private sector, ngo's en de academische wereld.

In het WereldWaterJongerenParlement zullen jongeren uit alle continenten nadenken over oplossingen voor de wereldwijde wateruitdagingen. Dit jongerenforum start een week eerder op 6/4. Protos begeleidt het jongerenforum en staat inhoudelijk in voor het thema 'water en klimaatverandering'.

Toch blijven wij tegelijk kritisch t.o.v. bepaalde ideeën en acties die eventueel kunnen ontspruiten uit het WereldWaterForum en die indruisen tegen onze visie dat de watervoorraden overal publiek moeten beheerd worden. Water mag geen "koopwaar" worden met winstbejag als hoofddoel. Water is een gemeenschappelijk goed waartoe iedereen toegang moet hebben. Toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen moet een afdwingbaar mensenrecht zijn, door het op te nemen in de grondwet van elke staat.

Protos zal de komende weken verslag uitbrengen van het 7e WereldWaterForum. 

U kan alles volgen via onze blog.

 

Join For Water DOOR:

Meer

Deel dit artikel