Sanitation and Water for All: vooruitgang, maar nog niet genoeg

Op 14 augustus werd met '2013 Progress Update on the 2012 SWA High Level Meeting Commitments' een voortgangsrapport gepubliceerd over de vooruitgang die reeds werd geboekt sinds de eerste conferentie in 2012.


2013-08 SWAOp de tweede conferentie van Sanitation and Water for All (SWA) in april van dit jaar werd overeengekomen de barrières aan te pakken voor de levering van duurzame water- en sanitaire voorzieningen.

Dat werd afgesproken door de vertegenwoordigers van donorlanden, VN-agentschappen en ontwikkelingslanden, -organisaties en -banken.

 


 

 

Er zijn reeds stappen gezet in de goede richting, zoals de verhoogde budgetten, de betere nationale planningen en de sterk verbeterde sanitaire voorzieningen. SWA-voorzitter Z.E. John Agyekum Kufuor sprak zich dan ook tevreden uit over de vooruitgang die werd geboekt: "Het voortgangsrapport toont uitzonderlijke resultaten en toont dat politieke wil en sterk leiderschap actie kunnen teweegbrengen, zelfs in de moeilijkste omstandigheden."

Maar anderzijds zijn nog heel wat (financiële) inspanningen nodig om tegen 2014 de nodige verplichtingen na te komen. Het ziet er naar uit dat tegen de volgende conferentie in 2014 slechts 44% van de toezeggingen van de ontwikkelingslanden zal worden nagekomen en 42% van de beloften van de donorgemeenschap.

Vicesecretaris-generaal van de VN, Jan Eliasson, stelt dat het zaak is dit moment aan te grijpen de barrières te doorbreken en zo ook de overblijvende engagementen na te komen. Onder meer het versterken van financieringssystemen en het doorvoeren van institutionele veranderingen zijn volgens hem essentieel.

PROTOS


Meer info:


SWA
is een initiatief in het kader van de 7e Millenniumdoelstelling die er naar streeft om tegen 2015 het aantal mensen zonder toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen te halveren. Er zijn nog steeds 768 miljoen mensen die niet over drinkwater beschikken en 2.5 miljard mensen die geen toegang hebben tot een sanitaire basisinfrastructuur.

Bronnen:

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel