Save the Farmers, Save India

Om de aandacht te vestigen op het grote aantal zelfmoorden onder boeren lanceert Caritas India een nationale campagne met de slogan "Save the Farmers, Save India".

Een economische groei van gemiddeld 8% de laatste drie jaar heeft India grote welvaart bezorgd, maar de boeren, goed voor 60% van de meer dan een miljard inwoners, profiteren daar niet van. De afgelopen zes jaar hebben naar schatting 5000 boeren uit het zuiden en het westen van India zelfmoord gepleegd omdat ze de leningen voor hun oogsten niet konden terugbetalen.

Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka en Kerala zijn traditioneel regio's met een rijke katoenoogst, maar liberalisering van de handel en monopolies van grote bedrijven hebben tot een terugval van de opbrengsten geleid.

Het gebruik van chemische meststoffen en pesticiden leidde aanvankelijk tot een verhoogde productie. Vele boeren namen de nieuwe landbouwmethodes over, ten nadele van de traditionele duurzame landbouwtechnieken. Door overmatig gebruik van pesticiden, chemische meststoffen en overexploitatie wordt het kwetsbare ecosysteem echter verstoord en raakt de bodem uitgeput.

De marktprijzen van landbouwproducten zijn gekelderd, terwijl de productiekosten toegenomen zijn door monopolies van grote agro-industriële bedrijven. Herhaaldelijke mislukte oogsten hebben de laatste jaren tot een drama geleid. Boeren kunnen de aangegane leningen voor o.m. meststoffen, pesticiden en zaden niet langer terugbetalen en belanden in de armoede. Vaak zien ze zelfmoord als de enige uitweg. In Vidharba (Maharashtra) alleen al pleegden 1864 boeren zelfmoord nadat de oogst mislukte door aanhoudende droogte.

Oswald Gracias, aartsbisschop van Mumbai en Voorzitter van de Katholieke Bisschoppen- conferentie van India: "omdat ze niet genoeg te eten hebben, worden de boeren zwak en ziek. Kinderen geven hun studies op en mislopen de kans op een beter leven. Maar de vrouwen worden het hardst getroffen. Een vrouw die haar man verliest, wordt zonder inkomen achtergelaten en moet haar kinderen zien te voeden. En vanaf het ogenblik dat de hele gemeenschap in dezelfde situatie zit, wordt het onmogelijk om steun te krijgen van vrienden en familie".

Met de campagne ‘Save the farmers, save India' wil Caritas India de dieperliggende oorzaken van de zelfmoorden onder de boeren aanklagen: de vernietiging van het ecosysteem, handelsbeperkingen en monopolies van grote bedrijven.

Om de toekomst veilig te stellen, stelt Caritas India een geïntegreerde benadering voor, met o.m. duurzame landbouw en aandacht voor bodem- en watergebruik. Caritas wil ook de boerengemeenschappen organiseren, zodat ze tegenvallende oogsten beter kunnen opvangen.
Caritas International DOOR:

Deel dit artikel