Solidariteitsactie: Tekeningen voor kinderen uit Gaza

Persbericht 23 januari 2009

Solidariteitsactie: Tekeningen voor kinderen uit Gaza

Kinderen weten vaak niet goed op welke manier ze moeten omgaan met oorlogsbeelden die via de media op hen afkomen. Caritas International roept leerkrachten op hun leerlingen een tekening te laten maken voor een kind in Gaza. Op deze manier krijgen Belgische kinderen de kans zich op een creatieve manier uit te drukken over een recente conflictsituatie. Tegelijk laten de leerlingen aan de kinderen in Gaza weten dat ergens in de wereld een kind zich over zijn/haar lot bekommert.

Onze organisatie wil Belgische kinderen uit België bewust maken van de moeilijkheden in het leven van kinderen in conflictgebieden. Hieronder verstaan we zowel de kinderen in de Gazastrook (die zwaar hebben geleden onder de Israëlische bombardementen) en de kinderen in het zuiden van Israël (die lijden onder de afvuring van de Hamas-raketten). In beide gevallen leven de kinderen met een voortdurende angst en worden ze de onschuldige slachtoffer van het geweld.

Kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar worden aangespoord een tekening in A4 formaat te maken - het materiaal hiervoor is vrij door de leerkracht te kiezen. Vervolgens worden deze tekeningen via Caritas Jeruzalem aan de kinderen in Gaza bezorgd.

Op de website https://www.caritasinternational.be/nl/ kunnen leerkrachten lesmateriaal raadplegen. Op een later tijdstip zullen ook de tekeningen van de kinderen te zien zijn. Verder houden we jullie nauwgezet op de hoogte van het verdere verloop van de actie.

 

De informatie wordt via de e-nieuwsbrief van het VSKO van 26 januari aan de leerkrachten doorgegeven. Ze kunnen de tekeningen tot 20 februari 2009 opsturen naar het volgende adres: Caritas International, Dienst communicatie, Liefdadigheidsstraat 42, 1210 Brussel.
 

Nota voor de redactie:
Om jullie redactie in contact te brengen met de scholen die deelnemen aan de actie; contacteer

Joëlle Verriest, Persverantwoordelijke
02/ 211 10 55 of 0473/76 24 62
j.verriest@caritasint.be

 

Deel dit artikel