Steeds meer mensen zonder drinkwater in Afrika

1E AFRIKAANSE WATER WEEK 26-28 MAART

Van 26 tot 28 maart ging in Tunis de eerste Afrikaanse WaterWeek door. Bijna 500 – vooral Afrikaanse en enkele Europese – experten en politieke leiders wisselden er ervaringen uit met als leidraad “Waterveiligheid als hefboom tot sociale en economische ontwikkeling in Afrika”.

Afrika scoort op drie domeinen bijzonder zwak als het over waterbeheer en sanitatie gaat:

  • De toegang tot drinkwater en basissanitair verbetert maar niet: we halen  de MillenniumDoelstelling niet. Aan het huidige tempo zal slechts in 2040 het aantal Afrikaanse waterarmen zijn gehalveerd in vergelijking met 1990. Voor basissanitair duurt het tot 2076. Representatieve enquêtes in 22 landen bezuiden de Sahara tonen aan dat de inspanningen sinds 1990 zelfs niet volstaan om de bevolkingsgroei bij te houden: op het platteland steeg het aantal waterarmen er van 197 miljoen tot 229; in stedelijk milieu van 17 tot 41 miljoen. Er zal in 2008 slechts ongeveer 2 miljard EUR in de watersector worden geïnvesteerd, terwijl er 4,5 miljard nodig zijn.
  • Het beheer van het zoetwater. Meer dan 90% van de Afrikanen woont in stroombekkens die gedeeld worden met verschillende landen. Er is weinig samenwerking, gebrek aan afspraken of mechanismen om conflicten te vermijden, te weinig investeringen om het water duurzaam en efficiënt te gebruiken voor ontwikkeling. Slechts 4% van de hernieuwbare waterbronnen wordt gebruikt, terwijl dat in ontwikkelde landen dicht tegen (of zelfs over) de 100% aanschurkt.
  • Aanpassingen aan een veranderend klimaat. De laatste 15 jaar ziet men een sterke toename van “extreme” weersomstandigheden (droogte, overstromingen, stormen…) en dit lijkt Afrika tussen de 3 en de 5% van zijn BNP te kosten, ook al is het continent niet verantwoordelijk voor de broeikasgassen.

In hun slotverklaring riepen de aanwezige ministers dan ook op voor een sterkere internationale en nationale aandacht en inspanning voor de Afrikaanse watercrisis. Een paar belangrijke redelijk nieuwe tendensen staan nu vermeld in de verklaring: aandacht, financiële middelen en vorming voor de lokale besturen; betere samenwerking voor de “transboundary waters” met inbegrip van de grondwaterlagen; meer (financiële) inzet van de Afrikaanse overheden en verdere ontwikkeling van “goed bestuur” zoals programmatorische aanpak, transparantie, participatie van alle betrokken partijen…    

Meer info: www.afdb.org/aww

 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel