Stervende Dode Zee

Het waterpeil van de Dode Zee daalt met 1 meter per jaar. Er moet dringend iets gebeuren om een ecologische ramp te vermijden. De voorbije 50 jaar is de oppervlakte van de Dode Zee met één derde gekrompen en is het waterpeil 25 meter gedaald. Vroeger stroomde het water van de rivier de Jordaan naar de Dode Zee, nu wordt dat water omgeleid via Syrië, Jordanië en Israël voor irrigatielandbouw en voor de opwekking van elektriciteit.

De boeren krijgen in Israël en Jordanië subsidies om Jordaanwater te gebruiken voor landbouwdoeleinden. Dit leidt tot de discussie of het schaarse water nu echt moet gebruikt worden om bananen te kweken. Men is het erover eens om de landbouwers financieel te steunen, maar op een manier die ook aandacht heeft voor het milieu.

Er doen ook wilde plannen de ronde om de Dode Zee bij te vullen. Zo zou men een 200 kilometer lang kanaal kunnen bouwen en water aanvoeren vanuit de Rode Zee. Dat water kan dan in Jordanië ontzilt worden en als drinkwater dienen voor Jordanië, Israël en de Palestijnse gebieden. Het overblijvende water zou dan vanuit de bergen naar de Dode Zee stromen. Nadeel van dit project is het enorme prijskaartje dat er aan vasthangt. En omdat er al zo veel spanningen zijn in deze regio die bekend staat om zijn waterschaarste, zijn er zaken die dringender dienen aangepakt te worden dan deze wilde geldverslindende plannen. Wat water betreft zou proberen samen te werken om de bestaande gemeenschappelijke watervoorraden te beschermen de eerste stap moeten zijn.
 
Action call over dying Dead Sea: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4968942.stm
Website van Friends of the Earth Middle East: http://www.foeme.org/

 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel