Studiedagen over migratie en diversiteit op school

Caritas International organiseert 5 studiedagen voor (toekomstige) leerkrachten en directies rond ‘asielzoekers, vluchtelingen en migranten’ in verschillende Vlaamse steden. Ze doet dit in aanloop naar een nieuwe campagne over migratie die 11.11.11 later dit jaar lanceert.

Via panelgesprekken staan wereldburgerschapseducatie en het vluchtelingenthema centraal tijdens deze studiedagen. Daarbij is een verwijzing naar de actualiteit alomtegenwoordig.

Leerkrachten krijgen de kans in gesprek te gaan met deskundigen uit het werkveld alsook met mensen die een vluchtverleden hebben.

Onder meer Sohaib, zelf werkzaam bij Caritas International, zal komen getuigen over zijn vluchtverleden en benadrukt de relevantie ervan:  “Getuigen over mijn vluchtverleden zorgt ervoor dat mijn verhaal terechtkomt bij Belgische jongeren. Het belangrijkste is hen te informeren en hen te doen beseffen dat de tocht naar Europa gevaarlijk is en niet zomaar wordt ondernomen.”

Naast de panelgesprekken biedt Caritas International ook een brede waaier van workshops aan met aandacht voor diversiteit op school.

Schoolgaande jongeren worden steeds meer geconfronteerd met het vluchtelingenthema in de eigen leefomgeving. Scholen moeten hier constructief mee leren omgaan.

Debby Van Paesschen, projectmedewerker educatie lerarenvorming bij Caritas International, legt het belang van dergelijke studiedagen uit:  “Het vluchtelingenthema is niet meer weg te slaan uit de media. In 2015 werden in Vlaanderen verschillende nieuwe opvangcentra geopend. Vluchtelingenkinderen nemen plaats op de schoolbanken. Het is mede de taak van leerkrachten en directie om schoolgaande jongeren hierover te informeren en rekening te houden met deze nieuwe realiteit.

Diversiteit als rode draad

Gezien leerkrachten en directies bijna dagelijks in aanraking komen met complexe uitdagingen rond diversiteit, vormt dit thema de rode draad tijdens de studiedagen. Leerkrachten en directies zullen uitgenodigd worden hierover te reflecteren en actief vragen te stellen. 

Tom Devriendt, beleidsmedewerker bij Caritas International, onderstreept daarbij het belang van interculturaliteit:  “Ja, spreken met de andere is belangrijk. Net zoals luisteren. Maar begrijpen we elkaar écht? Kúnnen we elkaar begrijpen over culturen heen? Volstaat een gemeenschappelijke taal? Of is er nog iets anders nodig? Zo ja, wat dan?

De belangrijkste partners voor de studiedagen die doorgaan in februari en maart 2017 zijn: UCSIA, AP Hogeschool Antwerpen en Odisee.

Verschillende organisaties, actief op vlak van migratie en diversiteit, zoals UNIA, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Agentschap Integratie en Inburgering en Orbit zullen bijdragen tot het welslagen van deze studiedagen.

 

Caritas International DOOR:

Wat?

5 studiedagen voor (toekomstige) leerkrachten en directies rond ‘asielzoekers, vluchtelingen en migranten’ 

Wanneer?

Februari en maart 2017

Alle info:

Deel dit artikel