Studio Globo vzw

In een context van vaak eenzijdig negatieve beeldvorming, wil Studio Globo impulsen geven om een open, geïnteresseerde en respectvolle houding tegenover mensen uit andere culturen te laten groeien. Vanuit deze grondhouding maakt Studio Globo werk van verbondenheid en solidariteit, bouwstenen voor een samenleving waarin alle mensen, verschillend maar gelijkwaardig tot hun recht komen.

In een geglobaliseerde wereld wil Studio Globo, aangepast aan de leeftijd en met respect voor de groei, werken aan een attitude van wereldwijde verbondenheid in het perspectief van een goedbegrepen solidariteit, dit is niet vanuit een verhouding meerdere-mindere, maar in een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor één leefbare aarde voor iedereen.

Studio Globo vzw

Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
Telefoon: 02 520 05 30
Fax: 02 502 81 01
Contacteer Studio Globo


Type organisatie: NGO
Juridisch Statuut: VZW
Lid van 11.11.11
Lid van ngo-federatie