TMVW, AWW en PROTOS steunen de heropbouw van de watervoorziening in Noordwest Sumatra,


Noordwest Sumatra, de kusten van Thailand, Sri Lanka en India werden op 26 december zwaar getroffen door een tsunami.

De Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben daarop het initiatief genomen om samen met andere bedrijven uit de watersector concrete noodhulp te bieden aan de streek van Atjeh in het noordwesten van Indonesië.

De drinkwatermaatschappijen TMVW, AWW en de Vlaamse ontwikkelingsorganisatie PROTOS hebben beslist zich bij dit initiatief aan te sluiten.


Het project werkt enerzijds aan de meest acute noodhulp door de aankoop van mobiele installaties nodig voor het leveren van zuiver water of voor de lokale zuivering van het beschikbare water. Eind januari is ruim 180.000 EUR vrijgemaakt om een eerste partij goederen naar de plaats van bestemming te brengen. Zo zijn 5 watertankauto’s, 5 vrachtwagens en 20 reservoirs in het nabij Atjeh gelegen Medan gekocht. Ook is er voor 12 maanden geld voor salarissen, onderhoud en brandstof gereserveerd voor de Indonesische drinkwaterbedrijven in de provincie. Vanuit Nederland werden 10 zuiveringsinstallaties verstuurd. De installaties kunnen zo’n 2 m³ water per uur zuiveren tot drinkwater.

Anderzijds wordt een volledig plan uitgewerkt voor de tweede fase van de hulpverlening. Dit is de periode tussen het lenigen van de meest acute nood en de definitieve wederopbouw. In deze fase horen semi-permanente voorzieningen, zoals het installeren van watertanks, reparaties op bestaande waterleidingen, de opleiding van het lokale personeel en de wederopbouw van de infrastructuur.

Het project is gericht op 11 districten in de provincie Atjeh, waar door de vloedgolven bijna 200.000 doden zijn gevallen en vandaag nog meer dan een half miljoen mensen in noodkampen verblijven. De districten tellen bijna 5 miljoen inwoners en het project richt zich op de drinkwatervoorziening en de sanitaire installaties van het volledige kustgebied.

Het totale project kost meer dan 5 miljoen EUR en wordt gefinancierd door bijdragen van de Nederlandse waterbedrijven, de waterschappen, gemeenten en provincies.

TMVW schenkt 50.000 EUR aan het project en de medewerkers van TMVW schonken daarenboven nog iets meer dan 2.000 EUR. AWW draagt 25.000 EUR bij en de Vlaamse organisatie PROTOS, gespecialiseerd in watervoorzieningen in ontwikkelingslanden, stelt zijn expertise ter beschikking.

In Atjeh werkt het project samen met de bestaande lokale drinkwatermaatschappijen en met NGO’s die op het platteland actief zijn in coöperatie met Perpamsi, de vereniging van waterbedrijven in Jakarta. De lokale organisaties hebben echter ook heel wat verliezen geleden, zowel wat betreft mensen als goederen. Het project wil ook hier een bijdrage leveren om de lokale organisaties zo vlug mogelijk weer op volle kracht te stellen zodat zij zelf de fase van wederopbouw kunnen leiden.

Meer informatie kan worden verkregen bij PROTOS, Limburgstraat 62, 9000 Gent of bij stef.lambrecht@protos.be

Deel dit artikel