Uitkomst 'steenkooltop' is zwak

Ngo's verlaten COP19

De boodschap die we uitdroegen toen we donderdag de klimaatonderhandelingen in Warschau verlieten, wordt bestendigd. De uitkomst van deze klimaattop is zwak en zet ons niet op het pad naar een rechtvaardige transitie en een lage koolstof economie. Het levert te weinig op om op korte termijn de klimaatcrisis aan te pakken. Bovendien is het onvoldoende in de opstap naar een globaal bindend akkoord in 2015.

Desondanks blijven we absoluut geloven in het UNFCCC-proces. 2015 is immers dichter dan ooit. Volgend jaar is daarom een cruciaal jaar in de voorbereidingen van een globaal akkoord in 2015. Het is absoluut noodzakelijk dat meer politieke wil en actie aan de dag wordt gelegd.

In de komende maanden moeten België en de Europese Unie daarom de volgende elementen garanderen:

  • Ambitieuze reductiedoelstellingen in 2014, waaronder een ambitieuze Europese 2030 reductiedoelstelling, om onder de kritische grens van 2 graden opwarming te blijven.
  • Structurele internationale klimaatfinanciering, noodzakelijk voor ontwikkelingslanden om klimaatactie te ondernemen en de gevolgen van opwarming van de aarde, bijvoorbeeld extremere weersomstandigheden, op te vangen.
  • Solidariteit met de slachtoffers van de klimaatopwarming door een internationaal mechanisme voor geleden schade en verlies in het leven te roepen.

they talk we walkVolgende jaar zullen de Belgische ngo's en de vakbonden opnieuw aanwezig zijn op de klimaattop in Lima (Peru), om onze overheden op hun verantwoordelijkheid te wijzen en te ijveren voor duurzame en rechtvaardige toekomst.

Logo Belgisch Platform Klimaatrechtvaardigheid

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgisch federaal politiek platform gecoördineerd door CNCD 11.11.11 en 11.11.11 en het bestaat uit ADG, Association21, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Broederlijk Delen, CADTM, CSC-ACV, CGSLB-ACLVB, Entraide et Fraternité, FGTB-ABVV, FSTM, Greenpeace, Inter-environnement Wallonie (IEW), Climat et Justice sociale, Médecine Pour le Tiers Monde, Natuurpunt, Oxfam-Solidarité, Oxfam Magasins du monde, OxfamWereldwinkels, PROTOS, SLCD, SOS FAIM, Tourisme Autrement, VODO, Vredeseilanden en het WWF

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel