Ver van de onderhandelingen in Durban, rukt de woestijn in Mali verder op naar het zuiden

Voor de Malinese landbouwer Modibo Keita is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor de tragedie. Een fenomeen van zulke omvang kan enkel aan "God" toegeschreven worden. Gedurende meer dan 2 maanden is er geen enkele druppel regen gevallen. Alle gierstvelden in het zuiden van Mali staan droog. Maar wat deze vrome gelovige uit het dorpje Berenimba als een gril van Allah aanziet, is voor experten duidelijk een gevolg van veranderingen in het klimaat.

In Durban, Zuid-Afrika hadden de verzamelde politici en wetenschappers van de 17e VN-klimaatconferentie het moeilijk om een antwoord te formuleren op de dreigende klimaatverandering.

Voor Malinese landbouwers als Modibo Keita was deze conferentie reeds een maat voor niets. Tijdens het passeren van zijn velden, wendt deze 37-jarige boer zijn blik af. Hij verdraagt de aanblik van zijn verdorde planten niet meer. Deze vader van 6 zegt luidop wat vele humanitaire organisaties in Mali (nog) niet durven uitspreken.

"Normaal gezien staan mijn planten nu mooi groen, met volle en zware aren. Nu daarentegen, staat alles verdroogd. Tijdens goede jaren kan ik tot 8 ton oogsten. Dit jaar zal ik met moeite 2 ton halen. Ik weet nu al dat we het komende jaar honger zullen lijden."


Famoury Jean Kamissoko, klimaatexpert van de NGO Stop Sahel legt uit: "Dit jaar is het regenseizoen veel te laat gestart en te vroeg gestopt. Officieel echter, mag enkel de regering een nakende hongersnood afkondigen".
Zijn organisatie strijdt tegen de verdere uitbreiding van de woestijn naar het zuiden. Tot nu toe met weinig succes. "De woestijn groeit. Gedurende de laatste 20 jaar is de droge klimaatzone bijna 200 km zuidelijk opgeschoven. Dit is een effect van de klimaatverandering."

Terwijl in Berenimba de oogst aan de planten verdort, is Balandougou, enkele kilometers verderop, een groene oase. Vier maand geleden heeft Stop Sahel hier een dammetje aangelegd, met steun van het Duitse Ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Voor Ladji Coulibaly, lid van de waterraad van het dorp, is het duidelijk: "Zonder deze dam was ons vee reeds lang gestorven aan deze aanhoudende droogte."

Maar een zegen kan snel op een vloek uitdraaien, vreest de 76-jarige Kaim Daikite: "Als de mensen in het noorden van het land vernemen dat er bij ons nog water is, zullen ze met velen naar hier willen verhuizen. Dat kan snel voor spanningen zorgen, want er is nooit genoeg water voor iedereen."

Klimaatvluchtelingen
Vele jongeren dromen van een leven in het buitenland. Moussa Traoré is gevlucht voor de droogte, iets wat vele anderen binnenkort ook kan overkomen. "Ik ben landbouwer. Maar zonder regen, kan eigenlijk niemand meer landbouwer zijn", stelt deze 26-jarige vast.

Momenteel werkt hij in een goudmijn, tot hij genoeg geld heeft verdiend om een boottocht naar Frankrijk of Spanje te betalen. Troaré heeft geen paspoort en spreekt geen Frans of Spaans. Toch is hij er van overtuigd dat hij het in Europe beter zal hebben.

Morissimo Diallo, een jong meisje van 15, wil Mali ook ontvluchten. "Het heeft amper geregend dit jaar, waardoor mijn ouders niet meer over de middelen beschikten om mij naar school te sturen."

En de vooruitzichten zijn niet goed. Jan Urhahn, een klimaatexpert van Oxfam International, waarschuwt: "De temperaturen in Mali zullen in de toekomst waarschijnlijk blijven stijgen en de hoeveelheid neerslag zal dalen. Daardoor zou de productie van graan met 30% kunnen afnemen. Zo kan klimaatverandering de moeizame overwinningen, die de laatste decennia gemaakt zijn in de strijd tegen wereldwijde armoede, ongedaan maken."

Vele Malinezen vinden het onrechtvaardig te moeten lijden onder een fenomeen dat zij helemaal niet mee veroorzaakt hebben. De meerderheid van de bevolking leeft van minder dan 1.2 euro per dag en het hele land stoot per jaar slechts zo'n 600.000 ton CO2 uit, minder dan 1 duizendste van de uitstoot van bv. Duitsland.

De Malinese regering heeft nochtans een ambitieus plan opgesteld om het hoofd te bieden aan de gevolgen van klimaatverandering. Maar de middelen schieten tekort. Sinds de afzetting van kolonel Mouammar Kadhafi, één van de weinige financiële donoren van Bamako, droogt de geldkraan nog verder op.

Kamissoko: "De klimaattoppen in Kopenhagen en Cancun hebben ons teleurgesteld. Van de grote beloften, die de geïndustrialiseerde landen gemaakt hadden om de gevolgen van klimaatverandering te compenseren, komt niets in huis. Wij hopen dat het in Durban anders zal lopen."

Naar schatting 30% van de kinderen in Mali zijn ondervoed. De Europese Commissie heeft onlangs besloten een extra 10 miljoen euro in te zetten in de strijd tegen honger in de Sahel. Volgens de EU lijden 7 miljoen mensen in Mali, Niger, Tsjaad, Mauritanië, Nigeria en Burkina Faso momenteel honger ten gevolge van de mislukte oogsten.

Bron :
http://www.rue89.com/rue89-planete/2011/12/10/loin-des-negociations-de-durban-linquietante-avancee-du-desert-malien

 

Deel dit artikel