Verslag van de eerste betoging in Hong Kong: “Weg met de WTO!”

Hong Kong, 13 december --  Duizenden demonstranten van over de hele wereld trokken vandaag in een protestbetoging naar het congrescentrum waar de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van start ging. "Junk WTO" was de meest gehoorde slogan: "Weg met de WTO".

 

Deze ochtend verzamelden de verschillende delegaties van de 'People's Action Week on WTO' in het Victoria Park op Hong Kong Island. De sfeer zat er meteen in. Een groep arbeiders zette de dag in met een jogging tegen de WTO en in alle hoeken en kanten van het park werden slogans ingeoefend.

 

Om 11 uur werd verzamelen geblazen voor het podium. Vertegenwoordigers van de verschillende landen beklommen het podium om kort uiteen te zetten waarom ze naar Hong Kong waren gekomen.

 

Het was Singabayan ('Kunst voor het volk'), een groep Filippijnse artiesten, die meer de aandacht trok van de media dan de speeches op het podium. Zij brachten een stuk straatteater waarbij de WTO werd voorgesteld als een monster met een slurf. Het monster joeg enkele mensen op die gevangen zaten in de verschillende akkoorden die samen de basis van de organisatie vormen: het landbouwakkoord (AoA), het akkoord over diensten (GATS), het akkoord over patenten en intellectuele eigendom (TRIPS) en het oorspronkelijke vrijhandelsakkoord dat aan de WTO voorafging (GATT).

 

Na twee uur 's middags, toen de massa was aangegroeid tot enkele duizenden, zette de stoet zich in beweging. Een opgemerkte delegatie werd gevormd door een stoet van 20 uitgemergelde standbeelden op wielen die voortgetrokken werden door de Deense kunstenaar Jens Galschiot himself.

 

Sexwerkers uit verschillende Aziatische landen droegen posters mee waarmee ze duidelijk maakten dat ook zij getroffen worden door de bepalingen van de WTO.

 

De meeste delegaties kwamen uit Azië. Vooral de Filippijnen, Korea, Japan en Indonesië zijn goed vertegenwoordigd. De Filippino's kwamen met massa's spandoeken en vlaggen. Bij de andere landen vielen vooral de grote delegaties van boeren op.

 

De boeren waren opvallend talrijker dan de arbeiders of andere bevolkingsgroepen. In de omliggende Aziatische landen vormt de landbouw nog een relatief belangrijke economische sector. Bovendien voelen boeren ook rechtstreeks de gevolgen van de liberalisering die de WTO voorstaat. De 3,5 miljoen Koreaanse boeren bijvoorbeeld vrezen dat de lokale rijstproductie volledig in elkaar zal storten nog voor de handel in rijst volledig wordt vrijgemaakt in 2014. Vandaar ook hun massale aanwezigheid in Hong Kong waar ze met meer dan duizend ongetwijfeld de grootste delegatie zijn.

 

De slogans lieten er geen twijfel over bestaan dat de demonstranten geen genoegen nemen met een hervorming van de bestaande WTO akkoorden. "Junk, junk WTO" en "down, down WTO" waren de meest gehoorde slogans. Kort gezegd: men heeft geen boodschap aan wat er momenteel in de ministerconferentie bedisseld wordt, de WTO moet weg.

 

De betoging eindigde op een kaai in het zicht van het grootse congrescentrum waar de ministers intussen aan hun conferentie begonnen. Tijdens een kort programma gaven de sexwerkers enkele liedjes ten beste. Lee Kai Loon van de Asian Students Alliance, zei dat ook het onderwijs te lijden hebben onder de WTO. "Wij, jongeren, zijn bezorgd over onze toekomst, en daarom zijn we hier massaal aanwezig," zei hij. Een andere opgemerkte bijdrage kwam van Nathalie Hrizi, de vertegenwoordigster van ANSWER, een anti-oorloggscoalitie uit de Verenigde Staten. Zij verzekerde de betogers dat de gewone burgers van haar land zich afkeren van het beleid van president Bush.

 

De rest van het programma ging verloren in het tumult dat ontstond toen tientallen Koreaanse boeren reddingsvesten tevoorschijn haalden en in zee sprongen. Volgens een woordvoerder van de wereldwijde coalitie van kleine boeren, La Via Campesina, wilden ze zwemmend het congrescentrum bereiken.

 

Blijkbaar ging het echter om een afleidingsmaneuver want toen een kleine tweehonderd boeren in zee dobberden, rukten hun kameraden op naar de toegangsweg tot het congrescentrum. De gigantische doodskist van de WTO die ze de hele weg hadden meegedragen werd in brand gestoken  en over het politiecordon geduwd.

 

Terwijl de rest van het programma werd afgewerkt en de zwemmers terug aan wal werden getrokken, bleven de Koreaanse boeren de media bespelen met wat heen en weer geduw en enkele charges tegen de politieschilden.

 

Ze kwamen pas terug naar de stad toen de rest van de demonstranten al op zoek gingen naar hun avondmaal. Bij mijn weten zijn er geen slachtoffers gevallen, behalve één van de zwemmers die met onderkoelingsverschijnselen werd afgevoerd.

 

In elk geval zit na vandaag de sfeer er goed in. Of er op de ministerconferentie een akkoord wordt bereikt of niet, de sociale bewegingen willen gewoon van dat hele WTO systeem vanaf.

 

 

(Foto's op www.indymedia.be en www.intal.be)

Deel dit artikel