Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling: elke druppel telt

Zo’n 1.1 miljard mensen leven zonder toegang tot drinkbaar water en tegen 2015 zou dit cijfer tot op de helft teruggebracht moeten worden. Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling onstond op Wereldwaterdag 2004. Het VPWvO wil als samenwerkingsverband tussen alle betrokkenen van de watersector en de internationale samenwerking tegen 2015 drinkwatervoorziening realiseren voor extra 6 miljoen mensen in het Zuiden, evenveel als er Vlamingen zijn. Daartoe wordt door de Vlaamse partners samengewerkt in concrete projecten in het Zuiden, via inbreng van knowhow, expertise en cofinanciering.
Omdat elke druppel telt.
Nu worden de eerste vruchten geplukt van de bundeling van Vlaamse expertise en de investering in mensen en middelen, via een aantal concrete projecten in het Zuiden. Eind 2005 werden 3 projecten voor cofinanciering goedgekeurd door de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Energie voor een bedrag van 105.000 EUR. Voor 2006 werd bijna 215.000 EUR vrijgemaakt voor 6 projecten, waarvan één in Benin en één in Oeganda.

Gedurende 2 jaar zal het departement LNE van de Vlaamse Overheid, samen met de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten een PROTOS programma ondersteunen in Benin.
Het hoofddoel van dit programma is het versterken van de lokale beheersstructuren voor water- en sanitaire voorzieningen (lees de gemeenten).  Dit kadert in de context van de recent doorgevoerde decentralisatie in Benin, waarin de gemeenten de verantwoordelijkheid kregen voor het verschaffen van toegang tot veilig drinkwater voor hun bevolking.
De nieuwe PROTOS aanpak zal over 5 jaar toegepast worden in 22 gemeenten van de totaal 77 in Benin. Dank zij de financiële inbreng van de partners krijgen 4500 nieuwe mensen toegang tot veilig drinkwater en 900 mensen basissanitair, en zullen 3375 mensen gevormd worden rond hygiëne en sanitatie.


Hetzelfde departement van de Vlaamse Overheid, het studiebureau SORESMA NV en het ISWa Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven van Hasselt, St-Niklaas, Hoeilaart, Knokke-Heist, Oudenaarde, Tongeren en Ieper steunen gedurende ook 2 jaar het PROTOS programma voor integraal waterbeheer rond het George Meer in Oeganda.
Het hoofddoel van het programma bestaat erin de lokale organisaties en regionale overheden te begeleiden bij het opmaken van een stroombekkenbeheersplan.  Hiervoor stelt SORESMA Gent en de waterdienst van Ieper hun expertise en kennis ter beschikking.
De financiële middelen van de partners komen direct ten goede aan de arme vissers en boeren die aan de oostzijde van het meer wonen. Dank zij de medefinanciers zullen in de komende 2 jaar 2250 mensen toegang krijgen tot veilig drinkwater en uitgerust worden met goede sanitaire installaties. Er zal ook vorming worden gegeven, wat moet leiden tot een betere hygiëne.

De hoofdfinanciers van deze 2 programma’s zijn respectievelijk de Europese Unie voor Benin en DGOS van de Belgische ontwikkelingssamenwerking voor Oeganda.
Meer info: www.protosh2o.org en www.watervoorontwikkeling.be


 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel