Vlaanderen koopt schone lucht - reactie 11.11.11

De Vlaamse regering wil ook voor de volgende jaren een (te) groot percentage van haar klimaatdoelstellingen halen met de aankoop van 'schone' lucht. Dat blijkt uit een nieuwe berekening van de BBL na eerdere berichten van 11.11.11 over de afgelopen Kyotoperiode. Net als voordien wijst de Vlaamse regering de verantwoordelijkheid af en zegt enkel in te spelen op 'opportuniteiten'.

11.11.11, dat dagelijks geconfronteerd wordt met de impact van de klimaatverandering in ontwikkelingslanden, ziet dit anders. "Uit ons rapport van eind november blijkt overduidelijk dat de kwaliteit van de projecten waar in geïnvesteerd wordt nauwelijks te controleren valt. Soms wordt zelfs geld gepompt in projecten die hier als vervuilend gelden."

11.11.11 vraagt dat bevoegd minister Schauvliege nog voor de verkiezingen duidelijke normen naar voor schuift:

 • Geef absolute voorrang aan binnenlandse maatregelen.
  Koop je doelstelling in andere woorden niet af, maar investeer in eigen land in effectieve en controleerbare reductiemaatregelen. Er moet daarom dringend een plafond komen op de aankoop van emissierechten. De communicatie van minister-president Peeters om 70% intern te reduceren en 30% aan te kopen mag hiervoor een inspiratie zijn.
   
 • Wat je toch aankoopt moet controleerbaar en duurzaam zijn.
  Verwijs hiervoor niet naar internationale (en beperkte) regels, maar stel een eigen kader op waarbij aangekochte projecten moeten voldoen aan een duidelijke duurzaamheidsanalyse. Kies voor projecten met de hoogste score en stem af met de andere Belgische beleidsniveaus.
   
 • Creëer transparantie.
  Concrete doelstellingen, timing, gebruikte instrumenten en budget moeten duidelijk worden in een heldere planning. Dat ontbreekt vandaag volkomen, met terechte discussie en vragen als gevolg.

Algemeen directeur Bogdan Vanden Berghe: "We zijn ver voorbij het punt dat 'een beetje' doen voor het klimaat genoeg is. In het Zuiden vallen jaarlijks duizenden slachtoffers door de impact van de klimaatsverandering. Helderheid en duidelijke doelstellingen van het Vlaamse klimaatbeleid zijn een minimumvoorwaarde. Beslecht daarom deze discussie en stel de zaken duidelijk: meer inspanningen in eigen land en een goede controle van zowel de eigen inspanningen als die waarin we investeren."

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels