Voedselzekerheid in Isale, Burundi: ondersteuning voor kwetsbare vrouwen

burundi protosproject
In Burundi werd in de gemeente Isale een project rond voedselzekerheid opgestart. Tot begin 2009 kende deze regio een klimaat van geweld. De graad van voedselonzekerheid en chronische ondervoeding is er hoog.
De projectnaam AMiAsZI is de afkorting van "Aménagement des Marais et intégration agro-sylvo-zootechnique à Isale". Meer dan een mondvol.  Het is dan ook een woordspeling. AMAZI betekent 'water' in het Kirundi, een van de officiële landstalen van Burundi.

Het programma dat PROTOS met lokale partners uitvoert, richt zich op een gebied dat tot begin 2009 een klimaat van geweld kende. De graad van voedselonzekerheid en chronische ondervoeding is er hoog en de bevolking is getraumatiseerd door de oorlog. AMiAsZI wil de kans grijpen om in een afgebakende zone aan duurzame ontwikkeling te doen voor gerichte doelgroepen.

Zo voorziet het project onder meer ondersteuning voor 500 kwetsbare vrouwen. Ze krijgen elk een systeem om regenwater op te vangen, een EcoSan (een ecologisch toilet), kleinvee, een duurzame oven en een zogenaamde Kitchen Garden; een cirkelvormige moestuin die aan alle kanten makkelijk te bewerken is. We spraken met Françoise Ntakirutimana, een van de kwetsbare vrouwen in Isale.

Françoise Ntakirutimana2

 

 

Weduwe met 4 kinderen


"Het project ging van start met een bijeenkomst georganiseerd door PROTOS. Er werden vormingen gegeven, onder andere over het belang van een evenwichtige voeding. Het principe en de constructie van een Kitchen Garden werd toegelicht en nadien werd ook uitgelegd hoe je groenten moet kweken."

Om als kwetsbare vrouw geselecteerd te worden, moet je voldoen aan bepaalde criteria. Zo moet je weduwe of wees zijn, kinderen ten laste hebben, een kind hebben dat ondervoed is, over weinig grond beschikken...

"Ik ben een weduwe met 4 kinderen en had niet genoeg geld om mijn familie te voeden. Ik heb een klein stukje grond, dus ik moet mijn productie maximaliseren. Mijn kinderen zijn 10, 13, 15 en 17 jaar. De twee oudste kinderen wonen thuis en gaan naar school. De andere twee wonen bij hun grootvader, die had aangeboden om te helpen."


Kitchen Garden


Om haar kinderen en zichzelf te voeden heeft Françoise sinds kort een moestuintje (een 'Kitchen Garden'). "We hebben amarant, prei en pepers... een bron van vitaminen! Voordien aten we enkel bonen en maniok. En de maaltijden kan ik voortaan bereiden in een nieuwe gesloten oven die het warmteverlies beperkt. Vroeger kostte het me 2 uur tijd om het eten te bereiden, nu slechts 1 uur. De rook van mijn vorige oven was ook erg irritant voor mijn ogen, maar dat is nu dus opgelost. Ik kan mijn keuken gebruiken!"

Voor de bemesting van haar moestuin is er de EcoSan. Dit is een ecologisch toilet waarbij urine en vaste uitwerpselen gescheiden worden. "Na 6 maanden verwijder ik de uitwerpselen en kan ik ze gebruiken om de grond te bemesten."

In het huishouden, voor de hygiëne van haar gezin en voor haar moestuin heeft Françoise uiteraard ook water nodig. "Vroeger spendeerde ik elke dag ongeveer 2 uur aan het halen van water. Dankzij een opvangsysteem kan ik nu regenwater gebruiken. Dat water gebruik ik voor mijn moestuin, voor het huishouden en om me te wassen. Ik moet dus enkel nog naar de bron om drinkwater te halen."Françoise is een erg dynamische vrouw en het project heeft haar inmiddels geïnspireerd om andere vrouwen te tonen hoe ze een Kitchen Garden moeten maken en hoe ze groenten kunnen kweken in functie van een evenwichtige voeding.


Meer info:Deel dit artikel