Volksforum vraagt actie van 7de Azië-Europa Meeting

De 7de Azië-Europa Top (ASEM) wordt in Peking gehouden op 24 en 25 oktober 2008. Deze Top brengt staatshoofden en regeringsleiders bijeen van 45 Aziatische en Europese landen.
Het thema van de 7de Azië-Europa Top is ‘Visie en Actie: naar een win-win oplossing’. Op de agenda staan politieke, economische, sociale en culturele punten en ook onderwerpen m.b.t. duuurzame ontwikkeling. Voorafgaand aan deze Top werd in Peking van 13 tot 15 oktober het 7de Azië-Europa Volksforum georganiseerd. Ruim 500 deelnemers uit diverse Aziatische en Europese maatschappelijke organisaties waren aanwezig. Gastland China was hierbij ruim tegenwoordigd. Ook de Schone Kleren Campagne en 11.11.11. namen deel. Het forum resulteerde in een resolutie geadresseerd aan de Azië-Europa Top. In aanloop naar de 8ste Azië-Europa Top in 2010 wordt het volgende Volksforum over 2 jaar in België gehouden. Lees de resolutie.
Schone Kleren (SKC) DOOR:

Deel dit artikel