Volksgezondheid in Mindanao: De Filippijnse overheid schiet tekort

Het Filippijnse leger daarentegen...

Begin vorig jaar werd een gezondheidswerker ontvoerd in de provincie Misamis Occidental, naar verluidt door de militairen. Hij maakte deel uit van een team dat een onderzoek uitvoerde naar de gezondheidszorg over heel Mindanao, het meest zuidelijke van de grote eilanden in de Filippijnen.

De ontvoerders legden hem op de rooster en folterden hem alvorens hij werd vrijgelaten. Tijdens de ondervraging toonde men hem een lijst met de namen van leiders van progressieve organisaties en partijen in de provincie. In de daaropvolgende dagen werden twee van hen werden vermoord.

De gezondheidswerker verliet Mindanao, uit vrees voor zijn leven. Een collega zette ook haar vrijwilligerswerk stop toen ze te weten kwam dat haar naam circuleerde op de lijsten van het leger.

In Tandag, in de provincie Surigao del Sur, gaf de 29-jarige Marlene Maraquiza er de brui aan als vrijwillige gezondheidswerkster nadat haar man Hermilito doodgeschoten werd in zijn eigen huis. Dat gebeurde in de nacht van 20 augustus 2006. Hij was het 37e slachtoffer van politieke moorden in Mindanao sinds het begin van het jaar.

Naar verluidt stonden de namen van Hermilito, een leider van een lokale boerenorganisatie, en Marlene ook op de zwarte lijst van het leger. Enkele dagen voor de moord werd Hermilito door de militairen gevraagd "om zich over te geven."

Toenemende repressie

Volgens Dani Beltran van de Council for Health Development (CHD), een Filippijnse partner organisatie van intal en G3W,  is de toenemende repressie een factor van belang in de verslechterde gezondheidstoestand in Mindanao. Beltran is de coördinator van CHD's Mindanao Project Management Desk.

Het was één van de conclusies van een onderzoek dat CHD midden vorig jaar uitvoerde in 38 wijken en dorpen uit 8 steden en 16 provincies. De studie vroeg 3579 mensen, zowel Moslims, Christenen als inheemsen, naar hun mening over hun eigen gezondheidstoestand en naar hun ervaringen met de gezondheidsvoorzieningen. De bevindingen duiden op een diepe gezondheidscrisis.

“We hebben vastgesteld dat de overheid tekort komt in haar plicht om gezondheidsdiensten aan te bieden aan de bevolking," besluit Beltran, "en de kans dat je in Mindanao soldaten tegenkomt is groter dan dokters en gezondheidswerkers."

Soms maakt het leger de dienst uit in de dorpen, in plaats van de lokale overheden. Zo was er een dorp waar gezondheidswerkers door de militairen de toegang werden ontzegd. Het was enkel na de interventie van de gemeentelijke gezondheidsambtenaar dat ze toelating kregen om naar het dorp te gaan. Volgens de lokale boerenleiders werden de gezondheidswerkers door de militairen afgeschilderd als leden van het New People's Army, de communistische guerrilla. Dat was de zogezegde reden waarom ze niet werden toegelaten.

De propaganda van het leger verspreidt de idee onder de bevolking dat ngo's enkel kunnen werken mits  goedkeuring van de militairen. Dat stelt de anderen, die geen militaire adelbrieven kunnen voorleggen, in een slecht daglicht.

Verwaarlozing

Naast de gevolgen van oorlog en militaire aanwezigheid is er ook de verwaarlozing van de gezondheidszorg door de overheid. Elk jaar vermindert het budget dat het Filippijnse parlement toewijst aan de gezondheidszorg. Volgens de studie van CHD leidt dit tot verwaarlozing en verkeerde opvattingen onder de mensen. Zo werden in de onderzochte dorpen tussen juni 2005 en juni 2006 in totaal 397 overlijdens geteld. Minstens 219 daarvan gebeurden zonder dat er enige medische assistentie verleend was.

Hypertensie of hoge bloeddruk werd door een derde van de mensen aanzien als het belangrijkste gezondheidsprobleem hoewel het slechts een symptoom is van een onderliggende ziekte. Asthma kwam als tweede belangrijke gezondheidsprobleem uit de peiling.

De discussies met de dorpelingen leerden dat de voedingsgewoonten mee aan de basis lagen van de hoge bloeddruk. Arme mensen in Mindanao eten veel gedroogde vis en "ginamus", een pasta van gezouten, gefermenteerde vis.

De studie bracht ook andere zaken aan het licht:

  • Slechts acht percent van de zwangerschappen werd begeleid door een arts.
  • Zes van de tien geboorten vinden thuis plaats, zonder hulp van een opgeleide gezondheidswerker.
  • Vele moeders weten niet hoe ze hun baby borstvoeding moeten geven.
  • Tien percent van de moeders kent geen enkele anticonceptie methode.
  • Een kwart van de mensen met tandpijn deed aan zelfmedicatie en slechts één op tien werd ooit verzorgd door een tandarts.
  • Acht op tien dorpen heeft geen apotheek, ondanks het programma van het ministerie voor gezondheid dat "dorpsapotheken" promoot.
  • Er waren geen dokters in de dorpen. Vroedvrouwen kwamen er zelden. Er waren mensen die nog nooit een verpleegster gezien hadden.

Veel van de gezondheidsproblemen die de mensen teisteren zijn eigenlijk te voorkomen.

 "Gespecialiseerde behandelingen zijn meestal niet nodig," stelt CHD vast, "want ze kunnen voorkomen en behandeld worden door basisgezondheidsvoorzieningen." Dikwijls staan die ziekten in verband met armoedige levensomstandigheden van de landloze boeren en werklozen in de stad. "Gezien het gebrek aan gezondheidsvoorlichting en -voorzieningen groeien banale aandoeningen op de duur soms uit tot chronische, gevaarlijke ziekten,” besloot CHD.

Toen de resultaten van de studie werden bekend gemaakt in de Filippijnse media waren de reacties van de overheid voorspelbaar.

Een woordvoerder van het leger moest toegeven dat gezondheidsvoorzieningen ontbreken op het platteland van Mindanao. Volgens hem ligt de schuld daarvoor bij de rebellen die de gezondheidswerkers zouden afschrikken. Terzelfdertijd gaf hij echter toe dat de militairen ngo's die de bevolking willen helpen soms het recht ontzeggen om zich naar de dorpen te begeven.

Een vertegenwoordiger van het ministerie van gezondheidszorg ontkende dat hen iets te verwijten viel. ”De medische dienstverlening is geen verantwoordelijkheid van het ministerie maar van de lokale overheden,” klonk het droogjes.

Bron : www.intal.be


 

Deel dit artikel