Vrijhandelsverdrag met de Filipijnen? Van Manilla tot Brussel: we laten van ons horen

De EU onderhandelt met de Filipijnen over een nieuw vrijhandelsakkoord. Dat we dit slechts 'per ongeluk' te weten kwamen, getuigt alvast van weinig goeds...

 

Onze ervaringen met zogezegde vrijhandelsverdragen leren ons dat ze nooit vrijheid brengen, maar altijd steunen op uitbuiting van de bevolking en natuurlijke rijkdommen

Onze Filipijnse partners en contacten, Council for Health and Development, Health Alliance for Democracy en de Filipijnse tak van de People's Health Movement, bleven na dit lek niet bij de pakken zitten. Ze organiseerden meteen een mars naar het presidentieel paleis in Manilla, de hoofdstad van de Filipijnen, om de onderhandelingen aan te klagen. Een videoreportage van hun actie vind je hier.

In België uitte G3W eind mei onze verontwaardiging tijdens een persconferentie en ontmoetingen met andere sociale organisaties, samen met 11.11.11., TNI en twee Filipijnse activisten van het EU-ASEAN FTA Campaign Network.[1]  We spraken ook met twee leden van het Europees Parlement en met een deel van de Filipijnse delegatie. Daaruit werd duidelijk: van transparantie is hier geen sprake en de bescherming van mensenrechten is slechts een voetnoot in het hele proces.

De Filipijnse Health Alliance for Democracy (HEAD) spreekt zelfs van een "lastminute verraad van de Aquino-regering". De onderhandelingen starten namelijk in een periode van regeringswissel, waarbij president Aquino wordt vervangen door de al even omstreden Duterte. Op wiens mandaat gebeurt dit dan?

Gelijke handelspartners?

In 2007 werden plannen voor een vrijhandelsakkoord met de Associatie van Zuidoost-Aziatische landen (ASEAN) opgeborgen. Sindsdien is het een strategie van de EU om met de deelstaten apart te onderhandelen, wat ze in een zwakkere positie zet. Er is bijvoorbeeld recent een akkoord afgesloten met Vietnam, maar zonder de mogelijke impact op mensenrechten te onderzoeken. Dit is nochtans verplicht.

Bij het aankondigen van de onderhandelingen in december 2015 was EU-commissaris voor Handel, Cecilia Malmström, glashelder. Uit haar boodschap is duidelijk dat de EU vooral kijkt naar de belangen van Europese bedrijven. De Filipijnen is één van de snelst groeiende economieën uit de regio en ze wil ervoor zorgen dat Europese bedrijven deze markt van 100 miljoen consumenten kunnen aanboren.[2]

HEAD: "Onze ervaringen met zogezegde vrijhandelsverdragen leren ons dat ze nooit vrijheid brengen, maar altijd steunen op uitbuiting van de bevolking en natuurlijke rijkdommen, zodat de rijke landen er voordeel uit kunnen halen. Het vrijhandelsverdrag EU − Filipijnen zal daar geen uitzondering op zijn."

G3W-partner Council for Health and Development wijst op de ongelijke verhoudingen tussen de twee 'partners'. Gezien de EU een grotere economie heeft, kan deze meer eisen stellen: "Door in een verdrag te stappen dat helemaal niet zo "rechtvaardig" is als wordt voorgesteld, geeft de Filipijnse regering het laatste beetje bescherming van haar lokale economie prijs. Buitenlandse controle op de markt van de geneesmiddelen, waar de Europese Unie een machtige speler is, troeft lokale geneesmiddelenproducenten af, leidt tot hoge prijzen van medicatie en smoort elke mogelijkheid op het ontstaan van een authentieke farmaceutische industrie in de kiem."[3]

Impact op gezondheid

Het Filipijnse gezondheidslandschap biedt een sombere en verwaarloosde aanblik. Zeven op de tien Filipino's sterven zonder een dokter gezien te hebben, de gemiddelde ziekenhuisfactuur bedraagt het drievoud van het minimummaandsalaris en overlijdens door aandoeningen die zijn te voorkomen en te genezen zijn geen uitzondering.

Volgens HEAD leidt de strengere bescherming van het intellectueel eigendomsrecht tot een lagere toegang tot broodnodige medicijnen en nieuwe technologie. Het luik over handel in diensten maakt verdere commercialisering van de gezondheidszorg bovendien mogelijk. Bovendien zal het mechanisme van private geschillenbeslechting – berucht omwille van de protesten tegen TTIP – de multinationals op gelijke voet plaatsen met nationale overheden en hen de mogelijkheid bieden de Filipijnse regering voor de rechtbank te slepen wanneer deze wetten oplegt die hun winstbejag in de weg staan.

Een krachtige boodschap

De Council for Health and Development laat er geen twijfel over bestaan: "Wij vinden dat gezondheid buiten elk vrijhandelsakkoord moet worden gelaten omdat het de welvaart van de bevolking in het gedrang brengt door voorrang te geven aan winst in plaats van het algemeen belang. We denken aan de toename van privaat kapitaal in publieke ziekenhuizen, de migratie van lokale gezondheidswerkers en de monopolies in de farmaceutische industrie. De gezondheid en welvaart van de bevolking zou voor elke regering een prioriteit moeten zijn en moet beschermd worden van elk buitenlands handelsdictaat."

G3W is vastbesloten om samen met haar partners zich te blijven verzetten tegen de ondertekening van vrijhandelsakkoorden die onvoldoende inspraak voor de bevolking garanderen en de mensenrechten onvoldoende beschermen. Van Brussel tot Manilla!

Voetnoten
1. Voor een kort verslag van de verscheidene ontmoetingen: www.11.be/component/zoo/item/veel-vraagtekens-bij-eerste-onderhandelingsronde-vrijhandelsakkoord-eu-filipijnen
2 Voor het volledige citaat van Malström: http://www.11.be/component/zoo/item/handelsbesprekingen-eu-filipijnen-verontrust-ngo-s
3 Voor het volledige persbericht van CHD: http://www.chdphilippines.org/2016/05/eu-ph-fta-a-bitter-pill-to-swallow/

 

Viva Salud DOOR:

Auteur: Julie Steendam - G3W

Deel dit artikel