Wat doet 11.11.11 rond klimaat

Wat doet 11.11.11 rond klimaat

Ontwikkelingslanden zijn de inzet van Parijs. Het akkoord dat eind dit jaar gesloten wordt moet een sterke basis vormen om klimaatonrechtvaardigheid de wereld uit te helpen. 11.11.11 sluit zich in de eerste plaats aan bij de algemene aanbevelingen voor COP21 van het Platform Klimaatrechtvaardigheid, een politiek platform dat de Belgische milieubeweging, Noord-Zuid organisaties, vakbonden en jeugdraden verenigt. Daarnaast vragen wij om volgende aanbevelingen in acht te nemen.

1. Kom tot een Belgisch akkoord voor de conferentie in Parijs

België en haar vertegenwoordigers kunnen geen geloofwaardige rol spelen in de onderhandelingen over de periode na 2020 zo lang er geen intern akkoord is over de burden sharing van de klimaatdoelstellingen voor 2020.

De vier regeringen moeten daarom zo snel mogelijk en ten laatste voor Parijs tot een ambitieus akkoord komen over de vier discussiepunten die op tafel liggen, met name de emissiereductiedoelstellingen, hernieuwbare energie, de verdeling van de ETS-inkomsten én de nationale bijdragen aan de klimaatfinanciering.

2. Streef naar een akkoord dat klimaatrechtvaardigheid centraal stelt

Het akkoord van Parijs moet niet alleen ambitieus, bindend en universeel zijn, het moet ook erkennen:

 • dat een maximale opwarming van 1,5°C de enige rechtvaardige doelstelling kan zijn;

 • dat niet alle landen dezelfde verantwoordelijkheid dragen voor klimaatverandering;

 • dat de meest kwetsbare landen moeten bijgestaan worden in hun klimaatuitdagingen;

 • dat valse oplossingen, die vaak een bedreiging vormen voor ontwikkeling, moeten vermeden worden;

 • dat de strijd tegen klimaatverandering drie pijlers omvat: mitigatie, adaptatie en loss and damage.

3. Voorzie voldoende klimaatfinanciering

Internationale klimaatfinanciering is de sleutel voor succes in Parijs. Zekerheid en duidelijkheid over de beloofde bedragen zal bepalen of ontwikkelingslanden willen en vooral kunnen meestappen in een ambitieus akkoord.

 • Parijs moet duidelijkheid scheppen over de concrete bedragen per jaar in de periode 2016-2020, een groeipad dat moet landen op minimum 100 miljard dollar.

 • Aangezien de eigenlijke kosten van mitigatie, adaptatie en loss and damage in de ontwikkelingslanden veel hoger liggen, moet de beloofde 100 miljard dollar voor 100% uit publieke financiering bestaan.

 • De balans tussen financiering voor mitigatie en adaptatie moet verzekerd worden met een expliciet financieringsdoel voor adaptatie.

 • Parijs moet duidelijkheid scheppen over de klimaatfinanciering in de periode na 2020.

 • Het akkoord van Parijs moet duidelijk verwijzen naar het belang van innovatieve financieringsbronnen voor de internationale klimaatfinanciering.

 • Parijs moet duidelijkheid scheppen over de methodologie waarmee klimaatfinanciering geteld moet worden.

Ook België heeft hierin een belangrijke rol:

 • België moet, gebaseerd op een lineair groeipad van de fast start periode tot het jaar 2020, zich engageren tot een bijdrage van 200 miljoen euro in het jaar 2015.

 • België moet zo snel mogelijk voorzien in een concreet groeipad voor de periode 2016-2020, dat moet landen op 500 miljoen euro vanaf 2020.

 • Deze bedragen moeten additioneel zijn aan de beloofde bedragen voor ontwikkelingssamenwerking. Concreet betekent dit dat deze bedragen enkel geteld kunnen worden als ODA en klimaatfinanciering indien de totale ODA minstens in dezelfde mate stijgt als het aandeel klimaatfinanciering erin. Dat is voor België nu niet het geval.

 • België moet 100% van de ETS-inkomsten investeren in klimaatbeleid, waarvan minstens 50% voor de internationale klimaatfinanciering. 

4. IJver voor een alliantie tussen Europa en de ontwikkelingslanden

Tijdens de klimaatonderhandelingen in Durban was een soortgelijke alliantie zeer doeltreffend om de onderhandelingspositie van beide partners te versterken. Een nieuwe ‘Durban alliantie’ in Parijs kan bijgevolg de klimaatrechtvaardigheid ten goede komen.

Ontwikkelingslanden zijn de inzet van Parijs. Lees "Wat doet 11.11.11 rond klimaat", samengevat op 3 pagina's.

Verslag uit Parijs

Deel dit artikel