Water als oorlogswapen

bosjesmannen
[Water werd als wapen gebruikt tegen de Kalahari-bosjesmannen. Foto: Stuart Orford/CC By 2.0 ]Water wordt steeds vaker in oorlogen gebruikt / misbruikt. Recent werden waterbronnen en –voorraden ingepalmd in onder meer Irak, Egypte, Israël en Botswana.


Ban Ki-Moon, secretaris-generaal van de VN, uitte zich bezorgd over meldingen dat gewapende groepen gedurende 8 dagen de watervoorraden hebben geblokkeerd in de belegerde Syrische stad Aleppo. 2,5 miljoen mensen hadden hierdoor geen toegang meer tot drinkwater en sanitaire voorzieningen. Tijdens de al vier jaar durende oorlog in Syrië werd water al vaker gebruikt als wapen door verschillende partijen, waaronder ook de regering van president Bashar al-Assad en de verschillende rebellengroepen die hem willen verjagen. Ban Ki-Moon stelt dat dergelijke feiten duidelijke schendingen zijn van de mensenrechten.

Maude Barlow van Food and Water Watch vertelt dat water al langer gebruikt wordt in conflicten. Al tijdens de oorlog tussen Iran en Irak in de jaren '80 werden de Mesopotamische moerasgebieden gedraineerd, stelt ze. In de jaren '90 ging Saddam Hussein hier nog verder mee door. De privatisering van water in Egypte was een belangrijke oorzaak voor het ontketenen van de Arabische Lente. Door de Israëlische bezetting is het onmogelijk geworden om drinkwaterinfrastructuur in Gaza te onderhouden of uit te breiden. En in Botswana werd het water van de Kalahari-bosjesmannen ontnomen, zodat ze zich zouden terugtrekken uit de woestijn, waar diamanten ontdekt waren.

VN-experten Anand Grover en Catarina de Albuquerque stellen dat blokkering van de watervoorziening in tijden van conflicten onaanvaardbaar is.


Meer info:

Deel dit artikel