'Water' op de agenda van de Kopenhagen-onderhandelingen over klimaatswijziging

madagaskarEen initiatief van het World Political Forum
Een voorstel tot een wereldwijde overeenkomst voor daadwerkelijke duurzaamheid

 • Vandaag is de 'niet-duurzaamheid' het resultaat van de toenemende schaarste van natuurlijke hulpbronnen - met inbegrip van water – in combinatie met de ongelijke toegang tot goederen en diensten die onvervangbaar en essentieel zijn voor het leven van mensen, sociale groepen, gemeenschappen en landen.
 • Het is ook een probleem van regionale en mondiale veiligheid. De schaarste aan watervoorraden genereert toenemende spanningen en belangrijke conflicten. Momenteel is de niet-duurzaamheid fundamenteel verbonden met het onredelijke en onrechtvaardige eigenaarschap en gebruik van de natuurlijke bronnen, en in het bijzonder van water.
 • Zoals de lucht, de zon en de aarde, is water een fundamenteel element van het leven. Geen leven zonder water. Het recht op leven houdt het recht op water in en de facto op de toegang tot water.

Gezien dit alles, vragen wij:

 1. Dat de waterproblematiek als zodanig op de agenda staat van de onderhandelingen van de conferentie van Kopenhagen (COP 15).

  Wij geloven dat op dit moment de mondiale onderhandelingen over de toekomst en het leven op Aarde niet uitsluitend mogen gewijd worden aan de problemen van klimaatswijziging en energie. Voor meer dan 3 miljard mensen zijn de cruciale problemen voedsel, toegang tot water en gezondheid. Een nieuw mondiaal verdrag over klimaat, milieu en ontwikkeling moet water als een sleutelelement opnemen.
 2. Dat de Conferentie van Kopenhagen beslist om een multilateraal proces te starten binnen de Verenigde Naties voor de periode 2010-2012, om te komen tot een definitie en goedkeuring van een Mondiaal Protocol rond Water.

  De internationale gemeenschap beschikt over alle politieke, economische, sociale, wetenschappelijke en technische kennis en expertise om tot zo'n Protocol te komen. Dit is vooral mogelijk dankzij het waardevolle werk dat door de agentschappen van de VN de voorbije 30 jaren is verricht, op het vlak van analyse, identificatie en selectie van de problemen, best practices, initiatieven, meettechnieken, beoordeling en uitwerken van scenario's.
 3. Dat de Conferentie van Kopenhagen de noodzaak en de urgentie van een Mondiaal Waterpact erkent, waarvan het Mondiaal Protocol rond Water het resultaat zou zijn.

  Daartoe zou de conferentie moeten instemmen met de oprichting van een effectief instrument voor participatieve samenwerking op wereldschaal op het gebied van water, zoals een "Agentschap Water van de Verenigde Naties".

  Met een echte autonomie ten opzichte van economische, financiële en commerciële privébelangen van machtige landen, zou dit Agentschap Water vooral als bemiddelaar moeten kunnen optreden inzake water en watergebruik, en geschillen oplossen.

Deze oproep is samengesteld door IERPE en The World Political Forum

http://www.ierpe.eu/
http://www.theworldpoliticalforum.net/

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel