Waterschaarste als hinderpaal voor energieproductie

wereldbank protos
De Wereldbank heeft een nieuw initiatief gelanceerd dat tot doel heeft om de industrieën rond water en elektriciteit beter met elkaar te verbinden op mondiaal niveau.

Dit initiatief, 'Thirsty Energy' genaamd, zal bijdragen tot de vormgeving van 'evaluatiemiddelen en managementkaders' om overheden te helpen bij de coördinatie van besluitvorming met betrekking tot de schaalvergroting van projecten rond water en elektriciteit. De uitdaging hierbij is dat, ondanks het feit dat energieproductie waterintensief is, de bedrijven verantwoordelijk voor elektriciteit en water nu vaak compleet los staan van elkaar.
Het afgelopen jaar alleen al hebben watertekorten gezorgd voor de opdoeking van warmtekrachtcentrales in India en afgenomen energieproductie in elektriciteitscentrales in de Verenigde Staten. Watertekort was ook een bedreiging voor de ontwikkeling van waterkrachtcentrales in vele landen, zoals Sri Lanka, China en Brazilië. Het Internationaal Energieagentschap stelt dat de mondiale energieconsumptie tegen 2035 met 35% zal stijgen, wat zal leiden tot een vergroting van de vraag naar water met 85%.

Eén van de fundamentele uitdagingen voor de energiesector is dus de vergrote vraag naar water. Deze vraag zal verder toenemen terwijl het mondiale bevolkingsaantal evolueert naar 9 miljard, hetgeen een toename van de landbouwproductie met 50% en een vergroting van de waterafname met 15% zal vereisen.

Tegen 2030 zal twee derde van de wereldbevolking – ofte 5 miljard mensen – in steden wonen en zullen steden in ontwikkelingslanden onder enorme druk staan om de vraag naar voedsel, energie en water te vervullen. Vandaag al ontbreekt het 768 miljoen mensen aan water van degelijke kwaliteit en hebben 2,5 miljard mensen, meer dan een derde van de wereldbevolking, geen toegang tot basis sanitaire voorzieningen.

Via de energiesector is het eerste werk voor Thirsty Energy reeds gestart in Zuid-Afrika, en is de dialoog opgestart in Bangladesh, Marokko en Brazilië, waar, volgens de Wereldbank, de uitdagingen zich reeds gemanifesteerd hebben en dus een vraag naar geïntegreerde benaderingen bestaat.

De Wereldbank stelt dat de risico's en kosten voor energieprojecten kunnen toenemen wanneer bij investeringen beperkingen inzake water onvoldoende geanticipeerd worden. Nog volgens de Wereldbank zien de meeste energie- en nutsbedrijven water als een substantiële risicofactor en signaleren zij vormen van watergerelateerde impact op hun bedrijfsactiviteiten.

Rachel Kyte, de vicepresident van de World Bank Group en speciale gezante voor klimaatverandering, laat weten: "De relatie tussen water en energie is cruciaal om duurzame, efficiënte en schone energiesystemen op te bouwen. Het is nu tijd om op te treden".

Maria van der Hoeven, uitvoerend directeur van het Internationaal Energieagentschap, voegt nog toe: "Waterbeperkingen op de energiesector kunnen overwonnen worden, maar dan moeten alle aandeelhouders, zowel publiek als privaat, samenwerken om innovatieve instrumenten te ontwikkelen, en water als een primaire factor gebruiken om de levensvatbaarheid van projecten te beoordelen. De afwezigheid van een geïntegreerde planning is onduurzaam".Meer info:

Opmerking PROTOS (betreffende 2e alinea):
Het is ons niet duidelijk of het Internationaal Energieagentschap in zijn prognose voor 2035 voldoende rekening houdt met nieuwe vormen van energieopwekking of vertrekt van een 'business as usual' concept. Elektriciteitsopwekking via (bijvoorbeeld) zon of wind vergt veel minder water dan centrales die werken met fossiele brandstoffen.

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel