Nieuw rapport 11.11.11: Wereldbank blijft naarstig op zoek naar fossiele brandstoffen

header 11dossier wereldbankdossier fossielebrandstoffen

Ondanks herhaalde engagementen voor een groenere wereld, investeert de Wereldbank (WB) systematisch meer in fossiele projecten dan in projecten voor duurzame energie. De investeringen staan in schril contrast met de doelstellingen van de Wereldbank en de vaststellingen en internationale afspraken rond klimaatverandering.

Aan de vooravond van de lentevergadering van de Wereldbank publiceert 11.11.11 het rapport – Walk your Talk, het energiebeleid van de Wereldbank (deel 1). 11.11.11 vraagt daarin dringend dat het Belgisch Wereldbank beleid transparant wordt.

2014: 3,3 miljard dollar voor gas, olie en steenkool

Uit onderzoek van 11.11.11 blijkt dat de WB tot op de dag van vandaag blijft investeren in fossiele brandstoffen en dat dit bedrag zelfs stijgt. Dit ondanks de dikwijls ronkende intentieverklaringen over de strijd tegen klimaatverandering.

Sinds 2012 ging gemiddeld 2,8 miljard dollar naar projecten voor olie, gas en steenkool. Een bedrag dat de afgelopen jaren steeg: van 1,9 miljard in 2011 naar 3,3 miljard in 2014. De investeringen zijn systematisch groter dan die in duurzame energie.

Ook gaat de WB slordig om met de klimaatimpact van al haar projecten: 75% van de WB-projecten heeft geen inschatting van de klimaatimpact, 88% geen inschatting van de (broeikasgas) uitstoot van het project.

Wereldbank grootste financier zoektocht naar fossiele brandstoffen en laat steenkool niet los

Wereldwijd is de WB zelfs de grootste financier onder de ontwikkelingsbanken in de zoektocht naar nieuwe fossiele bronnen, ondanks de wetenschap dat 75 à 85% van de bekende reserves in de grond moeten blijven om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Van 2008-2014 gaf de WB 3,7 miljard dollar uit aan exploratie, met als topjaar 2013 (1 miljard dollar).

Ondanks het engagement dat de WB de steun aan steenkoolprojecten zou stopzetten, is er in 2014 nog 400 miljoen dollar naar steenkool-gerelateerde projecten gegaan, een stijging ten aanzien van de vorige jaren.

Dringend nood aan transparantie Belgische standpunten in de Wereldbank

Voor 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe is het erg belangrijk dat België, als belangrijke speler binnen de Wereldbank, de bevindingen uit het rapport ter harte neemt en er expliciet op aandringt dat de steun aan fossiele brandstoffen versneld wordt afgebouwd. De WB moet een drastische omslag maken naar duurzame energie en haar woorden in daden omzetten.

Dat moet voor 11.11.11 gepaard gaan met een grotere transparantie omtrent de Belgische standpunten. "Vandaag hebben zowel wij als het parlement geen enkele duidelijkheid over de koers van België binnen de Wereldbank. Omdat België zijn standpunten weigert bekend te maken weten we niet of onze minister van Financiën Van Overtveldt al of niet zijn steun verleent aan projecten die de klimaatverandering tegen gaan of juist stimuleren. Nochtans is dit niet onbelangrijk: het gaat tenslotte over belastinggeld dat vandaag dus geïnvesteerd wordt in gas, olie en steenkool."

Het rapport doet dan ook een reeks aanbevelingen die moeten leiden tot een doorzichtig beleid.

Pol Vandevoort

Deel dit artikel