Wereldrampenrapport: focus op rampenparaatheid

In tijden van crisis moet er meer aandacht besteed worden aan preventie en rampenparaatheid om klimaatgebonden rampen te voorkomen. Dat staat in zijn jaarlijks Wereldrampenrapport. Elke euro die in rampenparaatheid wordt geïnvesteerd, redt preventief heel wat levens. Bovendien wordt achteraf 4 euro bespaard in rampenhulpverlening.

Het Wereldrampenrapport wordt sinds 1993 uitgegeven door de Internationale Federatie van het Rode Kruis. In dit rapport bericht de Federatie over rampen via feiten en kritische verslaggeving.

‘Focus on early warning, early action’. Dat is de titel van het Wereldrampenrapport van 2009. ‘Tijdig verwittigen, snelle actie’ vormt de speerpunt van rampenbestrijding tijdens de economische crisis.

Het Rode Kruis investeert al lang in rampenparaatheid. Maar het thema is nu actueler dan ooit door het toenemende aantal klimaatgebonden rampen, in combinatie met de lagere inkomsten. Door de economische crisis moet het beschikbare geld zo efficiënt mogelijk worden aangewend in preventie.

Meer rampen
De gevolgen van de klimaatverandering zijn al langer merkbaar: tijdens de afgelopen decennia is het aantal klimaatgebonden rampen statistisch enorm toegenomen.

In 2008 waren twee klimaatgebonden rampen in Azië verantwoordelijk voor het merendeel van de doden en gewonden: Myanmar met de doortocht van Cycloon Nargis (Myanmar ligt normaal niet in het pad van dit soort cyclonen) en China waar 77 miljoen mensen werden getroffen door een extreme koudegolf.

Tijdig verwittigen, snelle actie

© Freeplay Foundation, Kenia.
Opwindbare radio’s en radio’s die werken op zonne-energie zijn de beste middelen om arme gezinnen in ontwikkelingslanden met tijdig te kunnen verwittigen van een ramp en te voorzien van andere levensreddende informatie. De radio op de foto is bestand tegen stof, water en extreme temperaturen. Deze zijn ook gebruikt door de Rode Kruis voor voorbereidingswerk tegen de orkaan in Haïti en om weersinformatie te brengen naar afgelegen plattelandsgemeenschappen in Niger, Kenia en Oeganda.Het Rode Kruis implementeert sinds geruime tijd het systeem van ‘Vroege verwittiging, snelle actie’. Hierbij worden mensen die in een streek wonen die door klimaatverandering wordt bedreigd, tijdig opgeleid. Na een tijdige verwittiging van onheil, kunnen de bewoners onmiddellijk overgaan tot een goed georganiseerde, snelle en levensreddende actie.

Om doeltreffend te zijn, moet dit systeem perfect functioneren op alle niveaus, van een hoogtechnologisch weerstation tot en met de vrijwilliger in een kleine, afgelegen gemeenschap. Daarom wordt de plaatselijke bevolking maximaal betrokken in dit preventiesysteem.


Duizenden mensen gered
Concrete voorbeelden van rampenparaatheid vinden we terug in onder andere Bangladesh. In 1970 vielen in dit land nog 500.000 doden na een cycloon. Dankzij preventie en actie kon bij een even krachtige cycloon eind 2007 het dodental worden teruggedrongen tot 3.000.


© Internationale Federatie van het Rode Kruis, Mozambique.
Slachtoffers van de overstromingen in 2008 worden per boot geëvacueerd door het Mozambikaanse Rode Kruis. 

In Mozambique vielen in 2000 nog vele honderden doden, terwijl er in 2008 bij gelijkaardige overstromingen nog amper 30 doden vielen te betreuren. Het natuurgeweld haalde toen het wereldnieuws zelfs niet meer.

2008: dodelijk jaar

  • 242.662 doden ten gevolge van natuurrampen; dit is het hoogste dodencijfer in decennia, indien we de tsunami van eind 2004 buiten beschouwing laten.
  • Twee rampen, cycloon Nargis in Myanmar en de aardbeving in het Chinese Sichuan, zijn verantwoordelijk voor 93% van deze 242.662 doden ten gevolge van natuurrampen.
  • 213 miljoen mensen werden het slachtoffer van natuurrampen, waarvan ongeveer één derde ten gevolge van extreme temperaturen (77 miljoen mensen, koudegolf in China)
  • 220 miljoen mensen waren ‘voedselonveilig’ in 2008.
  • Hydrometeorologische gebeurtenissen die verband houden met het klimaat, zoals overstromingen, stormen of extreme temperaturen, blijven zoals vorige jaren meer dan 90% van de rampen veroorzaken.
  • 10% van de wereldbevolking leeft in de nabijheid van één van de 1.511 actieve vulkanen.
  • 80% van de Cambodjaanse bevolking leeft in potentiële overstromingsgebieden van de Mekong-rivier.
  • Slechts 12,5% van het aantal aanbevolen weerstations in Sub-Sahara Afrika bestaat daadwerkelijk.
Meer informatie en het volledige rapport vind je op de website van Internationale Federatie van het Rode Kruis

Deel dit artikel