Wereldwijd protest tegen vervuiling Ecuadoriaans amazonegebied

21 mei is anti-Chevron Dag

chevron-oil-pollution

Op 21 mei is het voor de zesde maal anti-Chevron day. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor één van 's werelds grootste milieurampen ooit. Ondanks de vele juridische acties, de veerkracht en doorzettingsvermogen van alle betrokken personen, die kunnen rekenen op heel wat internationale solidariteit, wachten de Ecuadorianen na 26 jaar nog steeds op gerechtigheid.

Vanuit alle hoeken van de wereld wordt actie ondernomen. Ook de partnerorganisaties van 11.11.11. uiten hun onvrede over het lakse optreden tegen de omstreden Amerikaanse oliegigant Chevron (vroeger Texaco). De boodschap is duidelijk: "Chevron, clean up your mess!"

Decennialange juridische strijd

Tussen 1972 en 1993 dumpte het Amerikaanse oliebedrijf Texaco (nu in handen van Chevron) meer dan 30 miljard liter giftig afval en ruwe olie in het Amazone-regenwoud in het noordoosten van Ecuador. Grote stukken bos die zich uitstrekken over een gebied van 4.400 vierkante kilometer werden vervuild. Rivieren werden zwart. De gezondheid en het levensonderhoud van lokale gemeenschappen werd zwaar getroffen, met een piek in kanker en geboorteafwijkingen als een van de gevolgen.

Na een juridische strijd van maar liefst 26 jaar, werd Chevron door het Hooggerechtshof van Ecuador veroordeeld om 9,5 miljard dollar te voorzien om de Amazone op te ruimen en de getroffen mensen te compenseren.

Tot op de dag van vandaag is er echter geen compensatie betaald, en zijn hun zogenaamde inspanningen voor ecologisch herstel van de Amazone slechts een schijnvertoning. Daarnaast heeft Chevron, om uitvoering van het vonnis te voorkomen, alle bezittingen uit Ecuador weggehaald.

Vervolgens hebben de getroffen gemeenschappen hun toevlucht genomen tot buitenlandse rechtbanken (Argentinië, Brazilië en Canada) om daar bezittingen van Chevron aan te slaan, om de schadevergoeding te kunnen innen. Tot nu toe zonder succes. Chevron ging in 2009 zelfs in de tegenaanval, en diende een ISDS-claim (= Investor state dispute settlement of investeerder-staat geschillenregeling) van een miljard dollar in tegen Ecuador bij het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag. ISDS is een apart rechtssysteem voor buitenlandse investeerders dat hen toelaat om nationale staten aan te klagen als ze menen dat hun belangen zijn geschaad.

Toen gebeurde het onwaarschijnlijke. Het arbitragepanel besliste in augustus 2018 in het voordeel van Chevron: het bedrijf moet het bedrag van 9,5 miljard dollar – dat voordien werd vastgesteld als schadevergoeding aan Ecuador en de slachtoffers - niet betalen. Mogelijks moet de Ecuadoraanse regering zelfs een schadevergoeding betalen aan Chevron, ter compensatie van de aangerichte reputatieschade. Op geen enkel moment in het hele proces was er gelegenheid om de stemmen van de getroffenen aan bod te laten komen.

In mei vorig jaar verwierp een rechtbank in Ontario het Ecuadoraanse vonnis tegen Chevron in Canada, met het argument dat de bezittingen van Chevron Canada niet aan Chevron toebehoren. Vervolgens hebben de Ecuadorianen een verzoek ingediend bij het Hooggerechtshof van Canada tegen deze uitspraak. Begin april dit jaar volgde het negatieve verdict: het Hooggerechtshof van Canada weigerde het verzoek tot hoger beroep in te willigen. Er zal dus naar een ander nationaal rechtsgebied moeten gezocht worden, en in het beste geval is het nog eens 5 à 6 jaar wachten om toegang te krijgen tot het gerecht.

Een belangrijk figuur in heel deze strijd, Pablo Fajardo, de advocaat van de inheemse gemeenschappen die getroffen zijn door Chevron, en voorzitter van onze partnerorganisatie CDES, betreurt het dat justitie niet de instrumenten biedt om transnationale bedrijven te bestraffen.

Wereldwijde acties

Het is bijna 50 jaar geleden dat Chevron startte met de verwoestende vervuiling van het Amazonegebied. De strijdlust van de getroffen gemeenschappen hebben ze echter nog niet klein gekregen. Deze mensen, die werden getroffen in hun levensonderhoud, zijn er nog steeds sterk op gebrand om hun overwinning binnen te halen.

Daarom stellen vandaag heel wat burgers en organisaties wereldwijd de misdaden, straffeloosheid en ISDS-aanvallen van het gigantische oliebedrijf Chevron aan de kaak. Tegelijkertijd is er een groeiende internationale mobilisatie tegen het ISDS-mechanisme.

Meer dan een half miljoen handtekeningen van burgers van de Europese Unie werden enkele weken geleden overhandigd aan de vice-voorzitter van de Europese Commissie met de uitdrukkelijke vraag dat de Europese Unie het ISDS-mechanisme verwerpt en steun geeft aan een bindend VN-verdrag over bedrijven en mensenrechten, maar even goed ook aan andere regelgeving die transnationale bedrijven dwingt mensenrechten te respecteren. De Chevron-zaak is een van de belangrijkste aanleidingen die getroffen gemeenschappen en het maatschappelijk middenveld ertoe bewogen hebben om een bindend verdrag op internationaal niveau te eisen, en zo komaf te maken met de straffeloosheid van multinationals.

In het meest getroffen gebied, Lago Agrio, wordt vandaag een evenement georganiseerd, waaraan vele jongeren (waaronder de Yasunidos, gelinkt aan onze partnerorganisatie Acción Ecológica) zullen deelnemen. Een deel zal met de fiets tot dit verre gebied rijden, vanuit Quito en Coca. Ook werd een campagne gestart door UDAPT (The Union of the people affected by Texaco), voor het stilleggen van de vlammen die (door het affakkelen) uit de schoorstenen komen, uit protest tegen de vervuiling in de regio. Vele mensen associëren deze immers met de opmerkelijke toename van kankerpatiënten. Onze partnerorganisatie CDES verstuurt een brief, gericht aan president Lenín Moreno en ondertekend door verschillende middenveldorganisaties, waarin ze hun ontevredenheid uiten over de aanpak van de regering in deze zaak.

In solidariteit met de getroffen gemeenschappen in de Ecuadoriaanse Amazone zijn we samen met onze 11.11.11.-partnerorganisaties verontwaardigd, en steunen we de acties tegen Chevron-Texaco. Het is hoog tijd om deze straffeloosheid een halt toe te roepen, opdat deze gemeenschappen - eindelijk- gerechtigheid krijgen.

Deel dit artikel