Witte rook in Burundi

isale latrine

Een jongen gaat naar een Ecosan-toilet in zijn school in Isale. © Hannelore Martens

 

Net als in andere landen werkte Protos ook in Burundi een vijfjarenprogramma uit. Dat gebeurde samen met lokale partner AVEDEC, en in nauw overleg met de lokale overheden. Het programma zou uitgevoerd worden in twee gemeenten in de provincie Ngozi, waar het mogelijk was om met andere Belgische actoren aan een ruimer ontwikkelingsprogramma te werken.

Geen medewerking in Ngozi

Na goedkeuring van het programma door de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking, ging Protos op gesprek bij de gouverneur van de provincie om de officiële start vast te leggen. Die weigerde Protos om het programma te laten uitvoeren, zonder duidelijke redenen. Protos stelde alles in het werk om het programma in Ngozi toch te kunnen uitvoeren, en kreeg daarbij steun van de Belgische ambassade. Tevergeefs, want ook het Burundese ministerie verantwoordelijk voor water steunde de beslissing van de gouverneur. Het ministerie stelde wel een andere zone voor om in te werken.

Bubanza en Isale

Binnen deze zone onderzocht Protos de mogelijkheden om in de provincie Bubanza te werken. De ngo kreeg hierbij de volledige medewerking van provinciale en gemeentelijke autoriteiten. Ook hier is de toegang tot schoon drinkwater erg laag en de situatie op gebied van hygiëne en sanitatie laat zwaar te wensen over: cholera en andere besmettelijke ziekten zouden er geregeld voorkomen. De Belgische overheid gaf eind februari toestemming om het programma in deze nieuwe zone uit te voeren.

Protos zette in de regio een samenwerking op met de Belgische afdeling van Caritas, die boerenfamilies ondersteunt met een geïntegreerde aanpak om voedselzekerheid, hygiëne en sanitatie te bevorderen (anti-erosiegeulen en agroforestry op hoogtelijnen, compostering, moestuin, duurzame houtoven). Protos en lokale partner AVEDEC zullen in aanvulling hierop instaan voor de bouw van Ecosan-latrines, waarbij de uitwerpselen en urine als mest gebruikt kunnen worden. Verder wordt een grote drinkwaterleiding aangelegd en een beheersorgaan opgezet. In scholen komt er een intensief programma rond hygiëne en sanitair.

Ten slotte keert Protos terug naar de gemeente Isale in de provincie Bujumbura Rural, waar het programma in 2016 afgesloten werd. Hier zullen vooral acties ondernomen worden om de resultaten van dat programma te consolideren en versterken, vooral op vlak van beheer.

Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang en de verwachting is dat volgende maand de eerste terreinacties zullen beginnen.

 

Tekst: Harald van der Hoek, geografisch en thematisch raadgever Grote Meren en Benin

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel