Zal er in de toekomst nog genoeg water zijn voor de landbouw?

PROTOS brengt brochure "Water en landbouw in een internationaal perspectief" uit.

Vandaag leven we met 6,5 miljard mensen op de blauwe planeet.
De vraag naar zoetwater neemt dubbel zo hard toe als de groei in de wereldbevolking.
In 2050 zullen al 8 à 9 miljard monden gevoed moeten worden !!!

Om een gewas te laten groeien en dieren te kweken, is water nodig; veel water, vooral in het warme Zuiden! Irrigatie is in vele ontwikkelingslanden de belangrijkste waterverbruiker.
Zal er op wereldschaal voldoende zoetwater zijn voor de groeiende vraag naar landbouwproducten? Hoe valt dit te rijmen met de andere waterbehoeften van mens en natuur?  Deze en andere heikele vragen snijdt PROTOS aan in een nagelnieuwe brochure over deze levensbelangrijke problematiek. De brochure is onderverdeeld in een 13-tal thema’s.

Met deze brochure wil PROTOS ook een bijdrage leveren aan de lopende campagne “Landbouw” van de coalitie 2015 De Tijd Loopt. Voor wereldwijd 850 miljoen mensen is honger en voedsel van slechte kwaliteit de normale dagelijkse gang van zaken.
Volgens de eerste millenniumdoelstelling voor ontwikkeling moet het aantal mensen die honger lijden gehalveerd worden.

Honger is een onrecht. Voedsel is een mensenrecht.
Tegen 2015 moet honger de wereld uit !!!

“ Water en landbouw in een internationaal perspectief” is te verkrijgen aan 5€ per stuk. Te bestellen via de website of telefonisch op nr. 09 235 25 10

 


 

 

 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel