Zorg voor stroomgebieden in Azië dringend nodig

Zorgen voor stroomgebieden betekent minder overstromingen, minder verlies van
biodiversiteit en schade door de mens.

De bergen in Azië, inbegrepen het reusachtige Himalayagebergte, worden steeds meer bedreigd door de snelle toename van wegen, nederzettingen, overbegrazing en ontbossing.

Deskundigen drukken hun bezorgdheid uit over de watervoorraad die gevoed wordt door gletsjers en de moessonregens. Dit water is van levensbelang voor de helft van de wereldbevolking samen met het overvloedige en rijke wildbestand.

Uit satellietbeelden kan men opmaken hoe vandaag door ontbossing en
niet-duurzaam gebruik van landerijen de grootste vracht van sedimenten
ooit opduiken in talrijke stromen. Dit is meteen de verklaring voor de toename van droogtes en overstromingen vooral de jongste overstromingen en rampen in India en China.

Christian Nellemann van UNEP’s GRID center in Noorwegen zegt: "Het gaat om
water van de helft van 's wereld bevolking, maar slechts 3 % van het
stroomgebied is beschermd. Veel werd ontbost en over begraasd. De verarmde
bevolking moet in gebieden gaan wonen die meest blootgesteld zijn aan
overstromingen. Als de bossen verder worden gerooid zullen de overstromingen
hen hard treffen. Dit scenario zal elk jaar terugkeren. Dit verschijnsel zal
steeds erger worden tenzij men meer delen van het stroomgebied beschermt. Wij
steunen de ontwikkeling van de streek want overstromingen hebben zware
gevolgen voor gezondheid en economie."


Ieder jaar zou het smeltwater van de gletsjers het debiet van de Gele Rivier
evenaren. Tegen 2050 zou 64 % van China's gletsjers verdwenen zijn. 300
miljoen inwoners hangen van dit water af voor hun overleven.

Afhankelijk van de graad van bevolkingstoename voorspelt men min of meer zware
problemen voor gezondheid en economie. Het is dus dringend nodig nu te
starten met de evaluatie van een andere ontwikkeling die resulteert in een
ander beleid.

Zie verder
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=452&ArticleID=4916&l=en

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel