11.11.11 steunt 'Bring them here'-actie en vraagt België om zijn Europese verplichtingen na te komen

wegaanzehalen

Hoewel de instroom van migranten uit Turkije de voorbije maanden afgenomen is, zitten nog steeds meer dan 60.000 asielzoekers vast op het Griekse vasteland en de eilanden. Het Europese spreidingsplan dat de druk op Griekenland en Italië moet verminderen, loopt zware achterstand op. De EU-lidstaten en ook België komen hun verplichtingen tegenover de asielzoekers niet na. Burgers en NGO’s voeren de druk op. Vandaag, 6 maart, voeren ze in Brussel actie onder de naam 'Bring them here' om de Europese beleidsmakers op hun verantwoordelijkheden te wijzen. 11.11.11 steunt deze actie.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Door de voorbije wintermaanden zijn de omstandigheden voor de asielzoekers in de Griekse kampen "onhoudbaar", zo bevestigde de Europese Commissie. Los van de vrieskou is de situatie al veel langer precair. Eind november braken rellen uit in het kamp van Moria op het Griekse eiland Lesbos nadat een vrouw en kind stierven door een gasexplosie. Door de moeilijke levensomstandigheden en de overbevolking breken regelmatig rellen uit in de kampen. België had enkele weken eerder al zijn asielexperts teruggeroepen omdat de situatie te gevaarlijk werd.

Het is duidelijk dat Griekenland de asielzoekers niet alleen kan opvangen. Daarom besliste de Europese Raad eind 2015 om via het relocatiemechanisme 66.400 asielzoekers over de verschillende EU-lidstaten te spreiden en zo de druk op Griekenland te verlichten. Meer dan een jaar later zijn nog geen 9.566 mensen overgebracht. "Niet bepaald een voorbeeld van verantwoordelijkheid delen", tweette VN-vluchtelingencommissaris Filipo Grandi in januari. De Europese Commissie dreigt er nu ook mee om lidstaten die weigeren om hun verplichtingen na te komen voor het Europees Hof van Justitie te brengen.

In 2015 the EU agreed to relocate 66,400 refugees from Greece. Less than 8000 have been relocated.
Not an example of responsibility sharing.
VN-vluchtelingencommissaris Filipo Grandi in januari

België geen goede leerling

België moet volgens de verdeelsleutel (die o.a. rekening houdt met het bevolkingsaantal en het bnp) 2.415 asielzoekers uit Griekenland opvangen. Daarvan zijn er vandaag slechts 338 toegekomen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kondigde aan dat België alsnog zijn engagementen uit het Europese spreidingsplan zou nakomen. Alleszins moet België dringend een versnelling hoger schakelen. Zoniet lopen we dus ook risico op een veroordeling door het Europees Hof. Ondertussen stellen we echter vast dat het aantal opvangplaatsen in België afgebouwd wordt.

Daarnaast wil de staatssecretaris de Dublintransfers - het terugsturen van asielzoekers naar de lidstaat waar zij als eerste voet op Europese bodem zetten - van België naar Griekenland "zo snel mogelijk" terug opstarten. Deze transfers werden in 2011 onmogelijk gemaakt door het Europese Hof van Justitie omwille van de slechte omstandigheden in Griekenland. Maar in december kondigde de Europese Commissie aan dat ze vanaf maart 2017 gradueel terug Dublintransfers naar Griekenland mogelijk zou maken.

11.11.11 vraagt België om zijn relocatie-inspanningen op te voeren en zo zijn Europese verplichtingen na te komen. Daarnaast roepen we op om geen Dublintransfers naar Griekenland uit te voeren zolang er geen kwaliteitsvolle opvang van asielzoekers gewaarborgd is.

Flor Didden
Beleidsmedewerker Migratie

 

11.11.11 DOOR:

Meer info

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels