2.500 lege borden als symbool voor de honger in de wereld

''Geef Molly een kans ... en stop de honger!' Met deze slogan lanceerde Broederlijk Delen vandaag zijn nieuwe campagne. Ze loopt van 12 februari 2013 tot 31 maart 2013 en focust op hongerbestrijding in Noord-Oeganda.Medewerkers plaatsten 2.500 lege borden op het Muntplein in Brussel en vormden daarmee één groot leeg bord.

"Veel mensen zitten dagelijks voor een leeg bord in onze wereld. Om precies te zijn: één op zeven mensen in onze wereld hebben honger. Dat zijn in totaal ongeveer 875 miljoen mensen. Een hallucinant cijfer", zegt Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen.


Na het plaatsen van de borden kregen voorbijgangers een zakje met koekjes. Uiteraard was één op zeven zakjes leeg. "Dit is een originele actie om de mensen te informeren en te engageren. Broederlijk Delen probeert de aandacht niet te vestigen op acute, maar wel op chronische honger. En dat is terecht", aldus een voorbijganger.    

Veel Vlamingen associëren honger met beelden van vluchtelingenkampen, hongersnood en stervende kinderen. De realiteit is anders. Van de 875 miljoen mensen die honger hebben, is amper 10% het slachtoffer van rampen en conflicten. De overige 90% - de grote meerderheid dus - zijn mensen die een 'chronisch' voedseltekort hebben. Drie vierde van hen wonen op het platteland en zijn boeren.

 

 

Molly

Zo ook Molly Ebang. Zij woont in Noord-Oeganda en is het gezicht van de campagne 2013. Ze staat symbool voor de kleinschalige boeren in Noord-Oeganda en elders in de wereld die het moeilijk hebben. "Mijn kinderen en ik hebben amper één maaltijd per dag", zegt ze.

Broederlijk Delen wil daar verandering in brengen. Samen met onze partnerorganisaties leren we de mensen betere landbouwtechnieken aan zodat hun oogst groter wordt. We bieden hen ook de mogelijkheid om een eigen handeltje op te starten. Zo kunnen ze een inkomen verwerven en krijgen ze toegang tot meer en gevarieerder voedsel. Dankzij spaargroepen kunnen ze wat geld opzijleggen om te investeren of om het schoolgeld voor hun kinderen te betalen. Op die manier bereiken we 13.000 gezinnen in Noord-Oeganda.

 

 

Kijk in eigen bord

Maar er is meer. Met deze campagne willen we de mensen ook aansporen om eens in hun eigen bord te kijken. In de restafvalbakken van de Vlaamse huishoudens zit 12% voedselverlies. Wereldwijd wordt jaarlijks maar liefst 1,3 miljard ton voedsel verspild. Eén derde van het geproduceerde voedsel wordt nooit opgegeten. We dagen alle Vlamingen dan ook uit om kritisch na te denken over hun omgang met voedsel. Hiervoor kan je deelnemen aan de foodtest op www.broederlijkdelen.be.

Hongerbestrijding op lange termijn is een fundamenteel thema voor Broederlijk Delen. Deze campagneperiode zullen vrijwilligers zich massaal inzetten om hun steentje daartoe bij te dragen, door Koffiestops of solidaire maaltijden te organiseren, door kilometers af te leggen voor het Zuiden, en op nog vele andere manieren. Je kan ook altijd steunen met een bijdrage op BE12 0000 0000 9292.


Meer info:In de pers

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel