20 juni 2011 - Wereldvluchtelingendag

Vluchtelingenorganisaties vieren 60ste verjaardag Conventie van Genève

 • verrassingsact Brussel Zuid
 • uitdelen flyers aan Belgische stations

Brussel, 20 juni 2011 - Vandaag vindt overal ter wereld Wereldvluchtelingendag plaats. Deze dag staat dit jaar in het teken van de 60ste verjaardag van de Conventie van Genève: dit vluchtelingenverdrag regelt de bescherming van vluchtelingen. Daarom worden overal in Europa umbrella-events georganiseerd met als centraal symbool de paraplu. Die staat voor de bescherming van vluchtelingen.

Ook in België sloegen verschillende organisaties de handen in elkaar voor een Umbrella-event: onder het motto 'Right to protection' organiseerden ze deze ochtend om 8u een symbolische verrassingact in het station van Brussel Zuid. Daarnaast werden er in 19 stations overal in België flyers uitgedeeld door lokale vluchtelingenorganisaties, vrijwilligersgroepen en vakbonden. Met sterke verhalen van vluchtelingen en eisen over hun rechten.

Verrassingsact - Vandaag om 8u maakten de pendelaars in Brussel Zuid deel uit van een heus spektakel: hoog boven hun hoofd balanceerde een koorddanser enkel met een paraplu op een koord. Met deze actie wilden de organisaties hen even laten stilstaan bij de bescherming van vluchtelingen. Er werden ook koekjes uitgedeeld gemaakt door mensen op de vlucht, we gaven onze eisen aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Wathelet, luisterden naar getuigenissen van vluchtelingen en deelden een taart met de Vluchtelingenorganisatie van de VN, UNHCR, voor de 60ste verjaardag van het Vluchtelingenverdrag.

40.000 flyers in Belgische stations - Vandaag kregen pendelaars in stations over heel België ook een flyer in hun handen met verhalen van vluchtelingen en eisen voor de bescherming van vluchtelingen. Voor Vlaanderen en Brussel ging dit door in Aalst, Antwerpen Centraal, Antwerpen Berchem, Brugge, Brussel Noord, Brussel Centraal, Brussel Zuid, Kortrijk, Gent Sint-Pieters, Gent Dampoort, Hasselt, Leuven, Sint-Niklaas en Wetteren.

Eisen voor de bescherming van vluchtelingen - Omdat het vandaag de dag meer dan ooit nodig is het Vluchtelingenverdrag in ere te houden overhandigden de organisaties in Brussel Zuid hun eisen voor de bescherming van vluchtelingen dan ook aan staatssecretaris voor asiel en migratie Melchior Wathelet.

U vindt in bijlage aan dit persbericht een perstekst met meer uitgebreide uitleg bij de volgende drie eisen:

 1. Vluchtelingen hebben recht op toegang tot bescherming
  Om echt bescherming te kunnen krijgen moeten vluchtelingen asiel kunnen aanvragen. Om asiel aan te kunnen vragen in België en Europa moeten deze slachtoffers van geweld, vervolging en oorlog ten minste fysiek Europa kunnen bereiken. Toch sluit Europa meer en meer haar grenzen. Als een vluchteling dan toch in Europa raakt moet zijn asielaanvraag grondig worden onderzocht zodat er geen vluchtelingen worden teruggestuurd naar een onveilige situatie waar hun leven opnieuw in gevaar is.

 2. Vluchtelingen hebben recht op een kwaliteitsvolle asielprocedure
  Het vluchtelingenverdrag kan enkel bescherming bieden indien vluchtelingen recht hebben op een kwaliteitsvolle procedure die hen die bescherming garandeert. In België worden asielzoekers soms opgesloten tijdens hun asielprocedure waardoor er geen sprake kan zijn van een kwaliteitsvolle asielprocedure. Bij een goede asielprocedure hoort ook een menswaardige opvang en begeleiding. Onze regering neemt hier op dit moment niet haar verantwoordelijkheid in op : hierdoor belanden er heel wat vluchtelingen zonder fatsoenlijke begeleiding in de noodopvang en zelfs op straat.

 3. Vluchtelingen hebben recht op bescherming in Europa
  Vluchtelingen die op eigen houtje Europa bereiken krijgen vaak te maken met een asielloterij : in het ene land hebben sommigen een grote kans op erkenning, in een ander land maken ze amper kans. Dit kan opgelost worden door het invoeren van een menswaardig kwaliteitsvol Europees asielstelsel. De meeste vluchtelingen zoeken echter bescherming in de eigen regio die dit niet altijd kan garanderen. Deze vluchtelingen uitnodigen in Europa biedt dan een duurzame oplossing en betuigt de Europese solidariteit aan de regio's die veel vluchtelingen opvangen.

Logo Wereldvluchtelinendag

Extra info

Vandaag gingen in heel Europa Umbrella-events, de zogenaamde Umbrella Marches, door onder impuls van Ecre, de Europese koepel van vluchtelingenorganisaties die zeventig vluchtelingenorganisaties vertegenwoordigt. Duizenden mensen in Oostenrijk, Frankrijk, de Tsjechische Republiek, het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Nederland, Portugal en België deden hier aan mee. Allemaal spoorden ze hun land aan om van de bescherming van mensen op de vlucht voor vervolging, oorlog of geweld, een prioriteit te maken.
Meer info over deze events op www.ecre.org

Perscontacten

Vluchtelingenwerk DOOR:

Deel dit artikel