550 asielzoekers in hotels: opvangcrisis blijft duren

Dinsdag 16 juni voerden een honderdtal personeelsleden en directie van opvangstructuren voor asielzoekers actie aan de dispatching (verdeelt opvang) in Brussel. Onder het motto ‘Zuurstof voor de opvang’ eisten de opvangpartners waaronder Vluchtelingenwerk Vlaanderen dat er 2.000 opvangplaatsen voor asielzoekers bijkomen om de chronische overbezetting op te lossen. Wegens het gebrek aan opvangplaatsen werden er op dat moment 280 asielzoekers ‘opgevangen’ in hotels. Vandaag, 7 juli, zijn het er 550.

Het opvangnetwerk voor asielzoekers kampt al langer dan een jaar met overbezetting. Om te vermijden dat de asielzoekers niet op straat belandden werden ze zelfs doorgestuurd naar hotels. In de hotels krijgen de vreemdelingen geen begeleiding, geen volwaardige maaltijden, geen pampers voor de kindjes en geen sanitaire pakketten (met zeep, shampoo, maandverband, …). Allemaal zaken die in de opvangcentra wel worden voorzien voor de asielzoeker. Door het gebrek aan begeleiding in de hotels zijn de asielzoekers niet op de hoogte van hun asielprocedure. Normaal gezien zouden de asielzoekers één à twee dagen in deze noodoplossing blijven maar sommigen onder hen zitten er al 10 dagen.

Naast het verlengen van de toestemming voor het verlenen van 850 extra plaatsen in de opvang pleit Minister Arena ervoor dat de mensen uit de hotels kunnen overgeplaatst worden naar kazernes. Vluchtelingenwerk waarschuwt de minister dat er in de kazernes in tegenstelling tot de hotels wel begeleiding, gezond voedsel, … moet worden voorzien. Er moet dus gegarandeerd worden dat er voldoende budgetten voor begeleidend personeel en logistiek aanwezig zijn. Daarnaast blijft er nood aan 2000 bijkomende plaatsen om de basisprincipes van de opvangwet te kunnen toepassen: aangepaste plaatsen voor kwetsbare groepen, kunnen doorstromen naar kleinschalige opvang, … Vooral in de kleinschalige individuele opvang (studio’s, appartementen, …) is er nood aan bijkomende plaatsen om de opvang in twee fasen (eerst collectieve opvang, dan kleinschalige) opnieuw op de sporen te krijgen. Op dit moment zit alles muurvast.

Lees hier meer over het onderzoek dat de Federale Ombudsman voerde naar de open centra in ons land. Zijn rapport bevestigt dat enkele basisprincipes van de opvangwet vandaag niet worden gerealiseerd. Het rapport suggereert zelfs de tijdelijke sluiting van een aantal (delen van) centra.

Deel dit artikel