Alliantie D19-20 vraagt rekenschap voor Europees sociaal bloedbad

you are not aloan

Banken hebben miljarden euro's verspeeld in hun honger naar meer winst. De Europese staten hebben een groot deel van hun schulden overgenomen om de banken overeind te houden. Maar dit ten koste van hun burgers. 

Alliantie D19-20 werd in het leven geroepen n.a.v. de volgende Europese top van 19 en 20 december 2013. De alliantie vraagt rekenschap voor het huidig sociaal bloedbad.Onze parlementen buigen zich momenteel over het Soberheidsverdrag. Dit verdrag legt de lidstaten een strak keurslijf van besparingen en inleveringen op om de winsten van een kleine minderheid te behouden of te vergroten.

De EU en de VS werken bovendien aan een Vrijhandelsverdrag. Verdere vrijmaking van de markten en competitiviteit komen daarbij op de eerste plaats. De burgers en onze planeet schieten daarbij in. Dit ultra-liberaal beleid is zinloos en komt enkel 1% van de bevolking ten goede. Rijken worden er nog rijker door. Armen armer.

De burgers verlangen echter dat de politiek de belangen van de hele bevolking vertegenwoordigt. Belastingbetalers willen dat hun bijdrage aan de gemeenschap ten goede komt voor een solidaire, transparante en een rechtvaardige samenleving voor iedereen. Een samenleving waar iedereen recht heeft op een menswaardig inkomen.

Een aantal mensen kwamen samen op 24 juni om de krachten te bundelen. Dat gebeurde na een oproep van de melkveehouders van de EMB (MIG en FMB). Boeren, vakbondsverantwoordelijken van ABVV (ACOD-Brussel) en ACV (ACV-Brussel) en vertegenwoordigers van diverse sociale en burgerbewegingen (Oxfam, Climaxi, Constituante.be, Euro-actiecomitis) en burgers besloten de alliantie D19-20 in het leven te roepen, n.a.v. de volgende Europese top van 19 en 20 december 2013. Dit om rekenschap te vragen aan de verantwoordelijken voor het huidig sociaal bloedbad.

Mannen en vrouwen, burgers, boeren, arbeiders en bedienden, ondernemers, verenigingen, consumenten, werklozen, leerkrachten, ambtenaren, handelaars, actieven en gepensioneerden, jong en oud mobiliseren zich tijdens de Europese top van 19 en 20 december.

intal onderschrijft deze oproep en steunt dit platform.Meer info:BRON: Intal
intal DOOR:

Deel dit artikel