Als de privésector zijn zin krijgt in de WHO gaat dat ten koste van de zwakkeren

g3w healthnotforsale

Op de 69e vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie, die doorgaat in Genève op 23-28 mei, staat de hervorming van de WHO op de agenda. De People's Health Movement pleit voor het intomen van de invloed van het bedrijfsleven op de WHO in het belang van welzijn en volksgezondheid. Tevens pleit PHM voor meer stabiele bijdragen van de lidstaten.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moet echt worden hervormd, vindt de People's Health Movement waar G3W deel van uitmaakt. "Het welzijn van de bevolking moet het winnen van de massieve lobby die de privésector nu binnen de WHO uitoefent."

Wat weegt 't zwaarst binnen de WHO, de privé of 't belang van 't volk?

"Het gaat om de zwakste bevolkingsgroepen. En het gaat om de gezondheid van iederéén. Daar is geen compromis over mogelijk." Dat zei Julie Steendam van G3W toen ze enkele maanden geleden terugkwam uit Genève. 34 gezondheidsspecialisten van de WHO-lidstaten bereidden daar toen de agenda voor van de algemene WHO-vergadering die eind mei 2016 plaatsvindt.

Als G3W'er was ze daar met haar collega's van de PHM, de People's Health Movement, een wereldwijde beweging die opkomt voor de gezondheidsbelangen van het volk. Samen woonden ze in de Zwitserse stad de 138e uitvoerende WHO-raad bij.

Het programma in mei zit tjokvol. Het zal gaan over de hervorming van het WHO-bestuur, over antwoorden op noodsituaties, over de gezondheid van migranten, de vergrijzing van de wereldbevolking en ongetwijfeld over het Zika-virus.

Grip op het beleid

Julie Steendam: "De People's Health Movement wil WHO-besluiten beïnvloeden. We willen dat discussies democratisch en transparant verlopen en dat het belang van de mensen voorop komt te staan. "Op internationale fora als deze, zijn de discussies vaak erg abstract. Door tijdens de onderhandelingen aanwezig te zijn met gezondheidsactivisten uit sociale bewegingen van over de hele wereld, proberen we de lokale realiteit terug te brengen in de beslissingen.

De privésector krijgt steeds meer grip op het WHO-beleid. Grote farmaceutische bedrijven gebruiken hun invloed op het bestuur van de Wereldgezondheidsorganisatie in hun eindeloze honger naar winst. De gevolgen voor de armste bevolkingsgroepen laten zich raden..."

Verwaarloosde tropische ziekten 'onrendabel'

Ziekten als malaria en hiv zijn alom bekend. "Veel ziektes blijven echter onder de radar omdat ze louter mensen met lage inkomens treffen of omdat ze niet besmettelijk zijn en dus geen bedreiging vormen voor het Noorden", aldus Julie. Waar gaat de aandacht voor farmaceutisch onderzoek en fondsenwerving naartoe? Mensen die niet veel geld hebben om dokter en apotheker te betalen zijn in de ogen van de Big Farma niet lucratief genoeg om in te investeren...

Oppositie rijke landen

"Neem de erkenning van Mycetoma als verwaarloosde tropische ziekte" zegt Julie. "Het is een ontstekingsziekte die de plattelandsbevolking treft in Mexico, West-Afrika en India. In Genève was er een levendig debat: moet de WHO Mycetoma wel erkennen? Een sterke oppositie van rijke landen kwam – onder aanvoering van Verenigde Staten - met het argument dat de lijst met "erkende" ziekten best niet te lang wordt en dus dat er geen plaats is voor Mycetoma. De officiële rechtvaardiging luidt dat de procedures te zwaar worden. Maar onofficieel zijn de argumenten van financiële aard. Gelukkig hebben de ontwikkelingslanden die er het meest onder te lijden hun overwinning binnen: Mycetoma is nu erkend. "Dit betekent dat er extra investeringen zullen komen in onderzoek naar oplossingen."

Fondsen en invloeden

De WHO wordt bekostigd uit twee bronnen: door de lidstaten en door grote filantropische stichtingen.

De Bill en Melinda Gates Foundation is uitgegroeid tot de tweede grootste schenker van de WHO. De People's Health Movement hekelt de grote invloed die zulke stichtingen krijgen. Ze zorgen voor een ontoereikende en instabiele financiering. De WHO is daarmee te afhankelijk van de wensen van de privésector.

Om genoeg geld te vinden voor haar programma's blijft de WHO deals sluiten met de privésector. Maar zulke compromissen komen niet overeen met de werkelijke noden van de wereldbevolking. Bovendien onderhouden deze grote schenkers nauwe banden met grote bedrijven in de farmacie en met producenten van ongezonde voeding zoals Coca-Cola, die niet noodzakelijkerwijs dezelfde waarden en doelstellingen hebben als de WHO.

Deel dit artikel