Alyansa Tigil Mina (ATM)

Alyansa Tigil Mina (ATM) is een coalitie van sociale organisaties en ngo's tegen mijnbouw. Ze beschermt het milieu en neemt het op voor de rechten van de lokale gemeenschappen.

 Zowel de Filipijnse regering als de industrie zien mijnbouw als motor voor ontwikkeling. Met campagnes en lobbywerk probeert ATM de beleidsmakers ervan te overtuigen dat enkel een rationele aanpak van mijnbouw duurzame ontwikkeling tot stand kan brengen.

Onder meer daarom heeft ATM een alternatieve mijnbouwwet opgesteld. Die beschermt niet alleen het milieu, maar ook de rechten van de lokale gemeenschappen en inheemse bevolking. En ze laat de inkomsten uit mijnbouw in grotere mate terugvloeien naar de bewoners van het wingebied.

Resultaten

Met een nationale petitie die 8 miljoen handtekeningen opleverde, heeft ATM het aantal zones waar geen mijnbouw mag plaatsvinden kunnen uitbreiden. Het gaat vooral over kleine eilanden en gebieden met een rijke biodiversiteit. Hierdoor heeft de regering honderden mijnbouwvergunningen ingetrokken.

ATM verkreeg ook dat een milieuminister een audit van alle grootschalige mijnbouwprojectenliet uitvoeren. Die leidde tot de sluiting van de helft ervan, en tot de intrekking van 75 vergunningen om te zoeken naar mogelijke sites. De sector ging in echter beroep. Het is dus nog afwachten of die maatregelen ooit uitgevoerd zullen worden.

Daarnaast kwam er onder impuls van ATM een verbod op nieuwe openmijnbouwprojecten. Dit betekent dat er nauwelijks nog nieuwe projecten goedgekeurd zullen worden.