Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

APRODEH is een erg actieve Peruaanse mensenrechten- organisatie. Ze werd opgericht in 1983, toen guerrillabeweging Lichtend Pad terreur zaaide en het leger daar gewelddadig op reageerde. Aanvankelijk kwam APRODEH vooral op voor boeren die te lijden hadden onder de gruweldaden van het leger.

Fujimori

Daarna klaagde APRODEH de mensenrechtenschendingen aan die gebeurden tijdens het regime van president Fujimori (1990-2000). Vervolgens leidde het de campagne voor zijn uitlevering en berechting. Tegelijkertijd begon het zich meer te richten op economische, sociale, culturele en milieurechten.

Grondstoffenindustrie

De laatste jaren ligt de nadruk op collectieve rechten die te maken hebben met de grondstoffenindustrie. APRODEH verdedigt de rechten van de inheemse bevolking en beschermt mensenrechtenverdedigers. Het geeft juridische steun aan inheemse leiders en andere activisten die vervolgd worden voor hun protest en werkt tegelijk aan een wettelijk kader dat de rechten van de activisten garandeert.

Resultaten

APRODEH gaat nooit delicate cases uit de weg, ook al levert dat vijanden en bedreigingen op. Het slaagt er dan ook regelmatig in om cases met succes te verdedigen, zo nodig door aan te kloppen bij internationale instanties.

Daarnaast was APRODEH een belangrijke speler bij de totstandkoming van de wet die 'recht op consultatie' verleent aan inheemse volkeren. Bedrijven die op hun grondgebied grootschalige projecten willen neerplanten, meestal mijnbouw- of petroleumbedrijven, zijn nu dus verplicht om de inheemse volkeren op voorhand in te lichten en te raadplegen.

Nu de wet bestaat, ondersteunt APRODEH gemeenschappen die eisen dat de wet wordt toegepast.