Aziatisch en Europees middenveld eist ingrijpende maatregelen van wereldleiders

ASEM-summit-okt2018

Eind september ontving 11.11.11  vertegenwoordigers van Aziatische en Europese sociale bewegingen, netwerken en ngo's op het 12de Asia Europe People's Forum (AEPF) in Gent. De ruim 425 deelnemers uit 48 landen stelden er een gezamenlijke agenda op. Die legden ze op 18 oktober voor aan de Aziatische en Europese staats- en regeringsleiders tijdens hun topontmoeting ASEM12, van 18 tot 19 oktober 2018.

De stem van het middenveld

Het AEPF is een tweejaarlijkse ontmoeting tussen Europese en Aziatische middenveldorganisaties. 11.11.11  trad dit jaar op als gastheer. Ook verschillende van onze partnerorganisaties zijn iedere keer aanwezig.

Met alle deelnemers delen we analyses, stellen onze agenda's bij en spreken lobbystrategieën af over cruciale thema's zoals armoede, ongelijkheid of sociale, economische en klimaatrechtvaardigheid.

We willen de stem van de bevolking zo luid mogelijk laten klinken bij de ASEM-leiders, parlementsleden en regionale besturen. We vergroten hun betrokkenheid en werken constructief samen met hen om de diverse mondiale crises aan te pakken.

Volgens ons moeten de beleidsvoerders voorrang geven aan maatregelen voor de armste en meest uitgesloten bevolkingsgroepen, en aan de oprichting van meer democratische instellingen. Als de burgers efficiënt kunnen deelnemen aan het bestuur, moet dat leiden tot een rechtvaardig, inclusief en duurzaam Azië en Europa. Er moet respect zijn voor gendergelijkheid, de mensenrechten, economische en sociaal-culturele rechten, het milieu en de natuurlijke, culturele en intellectuele hulpbronnen.

Honger naar verandering

Maar we stellen vast dat de ongelijkheid, onrechtvaardigheid en armoede net toenemen, zowel in Azië als Europa. Hoewel dit vaak wordt toegeschreven aan de huidige 'financiële crisis', schrijven wij dit eerder toe aan een serie van crises die nauw met elkaar verbonden zijn: van een voedselcrisis over energie, klimaat, veiligheid tot migratie- en milieucrises. Samen vormen deze crisissen een cocktail met een zware impact op het dagelijkse leven van miljoenen burgers.

We constateren eveneens dat het dominante ontwikkelingsmodel de burgers niet voldoende biedt waar ze nood aan hebben. Ook hun rechten zijn onvoldoende gegarandeerd. Dit leidde tot een geleidelijke uitholling van de democratie en een vertrouwensbreuk met onze democratische instellingen. Er is dus een grote honger naar verandering, naar een beleid dat alle lagen van de bevolking ten goede komt.

De deelnemers aan het AEPF hebben de kans gegrepen om hun ervaringen te delen en bespreken. Vervolgens hebben we alternatieven ontwikkeld die de kiemen dragen van een rechtvaardigere en veiligere samenleving.

Met onder meer volgende eisen stapten we naar de staats- en regeringsleiders:

  1. De fundamentele vrijheden en rechten van de mens erkennen, binnen een volwaardig democratisch bestuur waar alle burgers aan kunnen deelnemen.
  2. Ons economisch model aanpassen door een socialer, efficiënter en duurzamer beleid te voeren, met sociale bescherming voor iedereen.
  3. Doortastende klimaatplannen om alle uitstoot te doen afnemen en de opwarming van de aarde onder de 1,5 °C te houden.
  4. De huidige handels- en investeringsakkoorden herwerken, zodat ze voortaan rekening houden met de sociale, economische en klimaatuitdagingen.
  5. Een strikte wetgeving die bedrijven verplicht om de mensenrechten te respecteren tijdens alle stadia van productieprocessen.
  6. Een strikte wetgeving die bedrijven verplicht om de impact op het milieu en de mensenrechten te bestuderen voor ze nieuwe investeringsprojecten opstarten.
  7. Een substantiële afbouw van de militaire uitgaven, met voorrang voor een ban op nucleaire wapens.
  8. De ontwapening van conflictzones, gepaard met onderhandelingsprocessen.

We vragen aan de beleidsmakers om snel kordate en duidelijke maatregelen te nemen en middelen vrij te maken om deze eisen te realiseren.

En nu?

Alle deelnemers zullen deze eisen en voorstellen op diverse platformen en fora uitdragen gedurende de komende 2 jaren, elk op hun terrein en met hun expertise. 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels