Bassam Salhi: 'Naar een nieuw en breed Palestijns verzetsfront tegen de bezetting'

Bassam Salhi is algemeen secretaris van de Palestinian People's Party, de opvolger van de vroegere communistische partij. Op 30 januari sprak hij in het Europees Parlement, op uitnodiging van de fractie van Verenigd Links. Vooraleer terug te keren naar Ramallah ontmoette hij ook de Palestina-solidariteitsbeweging.

Die wilde weten of er met de erkenning van de Palestijnse staat door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties eind november, veel veranderd is voor de Palestijnse strijd. "Dat betekent vooral dat we met nog meer recht en reden doorgaan met onze strategie om een einde te maken aan de bezetting van ons land, zegt Bassam Salhi. Want als je Palestijnse 'Gebieden' natuurlijk al niet mag bezetten, dan kan een 'Staat', die per definitie onafhankelijk is, al helemaal nooit onder bezetting staan. Dat wil ook zeggen dat we niet meer terugkeren naar het proces van onderhandelingen, dat ons niets heeft opgeleverd. En tenslotte blijven we ijveren voor de uitvoering van VN-resolutie 194, voor het recht op terugkeer van de vluchtelingen."

BRON:
Intal
intal DOOR:

Deel dit artikel