Belfius stopt met voedselspeculatie onder druk rapport 11.11.11

In een brief aan 11.11.11 kondigde Belfius begin dit jaar aan het fonds definitief uit zijn aanbod te schrappen. De beslissing kwam er na de verschijning van een ngo-rapport eind juni waarin de betrokkenheid van de Belgische banken in voedselfondsen werd aangekaart.

"Uw positieve kritiek rond het voedselluik van dit fonds heeft ons aan het denken gezet en tot concrete beslissingen gebracht", aldus Michel Luttgens van Belfius. Voorts bevestigt de bank samen met de klanten te zoeken naar beleggingsmogelijkheden zonder negatieve impact op de voedselketen. Met de andere betrokken banken lopen de gesprekken verder.

Voor 11.11.11 toont de beslissing van Belfius dat het mogelijk is dit soort ethisch laakbare beleggingsinstrumenten af te voeren en te kiezen voor nuttige investeringen in de landbouw, ook in ontwikkelingslanden. Dit zou de andere banken aan het denken moeten zetten. Dat het technisch niet haalbaar is, kan niet langer een excuus zijn.

Dat enkel Belfius reageerde toont nogmaals de nood voor een overheidsinitiatief om deze praktijken aan banden te leggen.

Midden januari bereikten de onderhandelaars van het Europese Parlement en het Griekse voorzitterschap van de EU een akkoord over de hervorming van de regels over de handel in financiële instrumenten (Markets in Financial Instruments Directive of MIFID). Het akkoord bevat ook nieuwe regels voor de handel in grondstoffenderivateninclusief landbouwgrondstoffen zoals graan, suiker, soja en maïs.

De invoering van positielimieten, ook voor onderhandse handel in grondstoffenderivaten, is een goed begin om schadelijke voedselspeculatie aan te pakken. Toch werden onder druk van de financiële lobby heel wat vrijstellingen toegestaan en zullen de positielimieten op nationaal niveau bepaald worden in plaats van op Europees niveau.

Dat betekent een reëel risico dat bepaalde landen het systeem zullen ondermijnen. Landen als het Verenigd Koninkrijk kunnen, in het voordeel van hun financiële markt, dermate lakse maatregelen nemen dat een race to the bottom tussen Europese landen dreigt.

Vandaag zijn de Europese Commissie en de Europese beurswaakhond (ESMA) aan zet om er voor te zorgen dat de nieuwe regels effectief toegepast zullen worden.

Daarnaast blijven ook nationale initiatieven belangrijk. België kan verder gaan en een duidelijk signaal geven. Zo kan de Belgische toezichthouder het initiatief nemen om een ethische code voor banken te ontwikkelen die voedselspeculatie scherp veroordeelt.

Deel dit artikel