België moet Palestijnse staat erkennen

In september wil de Palestijnse Autoriteit tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties lidmaatschap van de VN en de erkenning van een Palestijnse staat binnen de grenzen van voor 1967 vragen. Dit stelt de VN-lidstaten voor een principiële keuze. Erkennen ze het recht op soevereiniteit van de Palestijnen of sluiten ze zich aan bij Israël en de VS die kiezen voor het in stand houden van de bezetting?

Dat Israël niet opgezet is met het Palestijnse plan bleek de afgelopen maanden uit de furieuze reacties en de grootscheepse lobbycampagne bij VN-lidstaten om het Palestijnse initiatief te fnuiken. Als trouwe bondgenoot van Israël lieten de Verenigde Staten al weten hun veto te zullen uitspreken tegen het initiatief. Om hun boodschap aan de Palestijnen nog wat kracht bij te zetten, stemde de Amerikaanse senaat ook een resolutie waarin gedreigd wordt met de opschorting van hulp aan de Palestijnen als ze het wagen om hun septemberplan door te zetten.

Wat in september op het spel staat is dan ook niet zozeer een unanieme erkenning van een Palestijnse staat en VN-lidmaatschap, maar wel hoeveel staten het Palestijnse initiatief zullen steunen om de druk op Israël op te drijven en zo een krachtig signaal te geven dat de rechten van een volk niet eeuwig kunnen gegijzeld worden. Het gaat dus om een principiële keuze waarbij onthouding geen optie is.

Als solidariteitsbeweging is het niet de rol van intal om een strategie uit te stippelen voor de Palestijnen, wel om toe te zien op welke positie België inneemt en hoe onze regering de rechten van Palestijnen erkent en ondersteunt. Daarom is het voor intal onaanvaardbaar als België de Palestijnse vraag naar erkenning afwijst en bij een eventuele stemming over VN-lidmaatschap niet voor stemt. Daarmee zou België resoluut voor het kamp van de bezetter kiezen en het verder schenden van de rechten van de Palestijnen.

 
BRON:
Intal
intal DOOR:

Deel dit artikel