"België staat met de broek op de enkels in Parijs"

metdebroekopdeenkelsDe Vlaamse regering is bij de start van de ministerraad begroet door een zestigtal actievoerders met de broek op de enkels. Als het communautaire gekibbel niet snel stopt, dreigt België volgende maand in Parijs met de broek op de enkels te staan, zeggen de middenveldorganisaties.

Eind november start in Parijs de cruciale klimaattop. De wereld moet het er eens worden over maatregelen om de klimaatverandering onder de drempel van 2 graden Celsius te houden en zo de meest catastrofale gevolgen te voorkomen. Maar de voorbije week bleek dat de verschillende Belgische regeringen er na zes jaar nog altijd niet uit zijn hoe ze intern de klimaatinspanningen gaan verdelen.

Ongehoord, zeggen actievoerders van Climate Express en de Klimaatcoalitie, een brede coalitie van organisaties met onder meer 11.11.11, Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu. De organisaties zijn verontwaardigd over het "totale gebrek aan sense of urgency" bij de regering om tot een akkoord te komen voor de cruciale klimaattop in Parijs.

Communautaire kwestie

De regeringen vernauwen een hoogdringende, mondiale uitdaging tot een communautaire kwestie, zeggen de actievoerders. "Na zes jaar onderhandelen is er nog altijd geen akkoord, en dat op amper drie weken van de klimaattop in Parijs die cruciaal wordt voor de toekomst van deze wereld", zegt Bogdan Vanden Berghe, algemeen directeur van 11.11.11. "We zijn een van de rijkste landen ter wereld, maar we slagen er niet in om intern een akkoord te bereiken."

België hoort bij de slechtste klimaatleerlingen van Europa. Als de regeringen er niet in slagen om binnen enkele dagen tot een akkoord te komen, dreigt een blamage op het internationale toneel.

Klimaatfinanciering

De actievoerders ijveren voor een ambitieus Belgisch klimaatakkoord dat duidelijkheid schept over vier elementen: uitstootreducties, doelstellingen voor hernieuwbare energie, verdeling van de inkomsten uit de Europese emissiehandel én engagementen voor klimaatfinanciering van nu tot 2020.

Die klimaatfinanciering, de hulp aan landen om zich te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, wordt een van de cruciale punten in Parijs, zegt Vanden Berghe. Maar daarover bleef ook het ontwerpakkoord dat de voorbije dagen is verworpen nog veel te vaag. "Er werd gesproken over klimaathulp, maar het is niet duidelijk of die bovenop de bestaande ontwikkelingshulp komt, zoals wordt gevraagd door de Verenigde Naties."
 

IJver mee voor een ambitieus Belgisch klimaatakkoord, steun 11.11.11

Omwille van verwerkingskosten, is het toegestane minimumbedrag € 10

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels