België wijst Tsjetsjeen uit en schendt internationaal recht

persbericht Vluchtelingenwerk - 5 oktober 2006


Op vrijdag 29 september zette België een Tsjetsjeen uit naar Slowakije in het kader van 'Dublin II'. Hiermee schendt ons land de internationale rechtsregels en brengt het leven van de man in gevaar.

De Tsjetsjeen vroeg in juni jongstleden asiel aan in België. Hij was lijfwacht geweest van de voormalige voorzitter van het Tsjetsjeense parlement die in gevangenschap overleed in 2000. Nadat andere leden van de lijfwacht werden gearresteerd, besloot hij Rusland te ontvluchten en vroeg asiel in Slowakije. Dat werd geweigerd. Vervolgens vroeg hij bescherming aan in België, dat besliste om hem terug te sturen naar Slowakije in het kader van de Dublin II-verordening.

Dublin II is een Europese regel die het land aanduidt dat verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag van de kandidaat-vluchteling. De verantwoordelijke is in de meeste gevallen het eerste land dat de asielzoeker aandoet wanneer hij het Europese grondgebied betreedt.

Zowel het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties als het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen wezen op het reële gevaar dat de Tsjetsjeen door deze uitwijzing uit ons land loopt. In 2005 erkende Slowakije immers geen enkele Tsjetsjeen als vluchteling. Slowakije repatrieert regelmatig Tsjetsjenen naar Rusland, waar hun leven in gevaar is.

Uit vrees voor zijn leven diende de Tsjetsjeen opnieuw een asielaanvraag in in België. Hierdoor wordt een repatriëring naar Slowakije normaal opgeschort. Desondanks werd de Tsjetsjeen vastgehouden in het gesloten centrum 127 bis en op 29 september toch gerepatrieerd naar Slowakije.

Daarenboven velde de Raad van State zopas een arrest waarin de uitwijzing naar Griekenland van een asielzoeker wordt opgeschort omdat dat land onvoldoende bescherming en garanties biedt voor een rechtvaardige behandeling van de asielaanvraag. Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat iemand niet mag worden teruggestuurd naar een land dat hem dreigt door te verwijzen naar een land waar onmenselijke behandelding wacht.

Meer algemeen wil Vluchtelingenwerk zich aansluiten bij de vraag van het Europees Parlement, het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties en de Europese vluchtelingenorganisatie ECRE om Dublin II te herzien.

De doelstelling van de Dublinregeling is weliswaar lovenswaardig, namelijk een eerlijkere verdeling van het aantal asielzoekers over de lidstaten. In de praktijk echter blijkt dat sommige lidstaten waarnaar asielzoekers worden teruggestuurd op basis van de Dublin II-verordening heel povere garanties bieden op toegang tot een kwaliteitsvolle asielprocedure. Hierdoor komt een eerlijke behandeling van de asielaanvraag soms in het gedrang. We vragen dat ons land mee de schouders zet onder een wijziging van de Dublin II-verordening en dat het in afwachting asielaanvragen met grootst mogelijke omzichtigheid behandelt en indien nodig gebruikt maakt van de mogelijkheid die het altijd heeft om aanvragen toch zelf te behandelen.

Vluchtelingenwerk is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die de rechten van vluchtelingen en asielzoekers in België verdedigt.

Deel dit artikel