Bevrijdende of syteembevestigende hulp?

Wat is de bedoeling van ontwikkelingshulp? Meestal wordt er vanzelfsprekend vanuit gegaan dat ontwikkelingshulp, en met name medische ontwikkelingshulp, altijd goed is. (...) Geneeskunde is niet alleen maar goed, je kunt ze alleen op haar waarde beoordelen, wanneer je ze bekijkt in de sociale samenhang waarbinnen ze zich situeert. Met deze inleiding openen we graag het debat over de medische neutraliteit binnen de ontwikkelingshulp.

Medische neutraliteit is een principe dat vaak hoog in het vaandel worden gedragen, door tal van humanitaire organisaties. Dat is daarom niet in elke situatie ten onrechte, maar het is noodzakelijk dat hier toch wat kanttekeningen kunnen bij worden gemaakt, en dat deze medische neutraliteit kan genuanceerd en gedifferentieerd worden, afhankelijk van de context.

Graag gaan we eerst in op een aantal belangrijke argumenten, die vaak door humanitaire organisaties aangehaald worden, in de verdediging van hun apolitiek karakter. Vervolgens halen we de problemen aan die met dit apolitiek karakter verbonden zijn. Als laatste schetsen we dan een visie, die mede door Geneeskunde voor de Derde Wereld uitgedragen wordt, m.b.t. de houding die een gezondheidswerker aanneemt die wil werken aan duurzame oplossingen.

BRON:
Intal
intal DOOR:

Deel dit artikel