Broederlijk Delen herstructureert

De Raad van Bestuur van Broederlijk Delen besliste een herstructurering door te voeren om kosten te besparen en te investeren in de toekomst.

In het Zuiden ondersteunt Broederlijk Delen de eigen initiatieven van armere bevolkingsgroepen in hun strijd tegen armoede en onrecht. In het Noorden bouwt de ontwikkelingsorganisatie aan een brede solidariteitsbeweging met het Zuiden. De vrijwaring van beide doelstellingen in een veranderende omgeving maakt een herstructurering van Broederlijk Delen nu noodzakelijk.

De voorbije jaren waren verlieslatend en in 2011 liepen de giften aan de organisatie met 600.000 euro terug, dat is een daling van bijna 10%. Door zich te herstructureren wil de ontwikkelingsorganisatie het huidig financieel tekort opvangen, structurele tekorten vermijden en nieuwe investeringen voor de toekomst mogelijk maken.

‘Broederlijk Delen betreurt dat deze herstructurering ons dwingt tot een aantal afvloeiingen. Maar we voorzien een rechtvaardig sociaal begeleidingsplan voor alle getroffen medewerkers,’ zegt Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen. 

De herstructurering moet de werking van Broederlijk Delen op termijn verstevigen en de solidariteitsbeweging in een veranderende wereld een nieuw elan geven.

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel