Broederlijk Delen kiest nieuwe baseline

logo broedetrlijk-delen-640x181

'Tot iedereen mee is,' zo luidt de nieuwe baseline van Broederlijk Delen. Hiermee verlegt de ontwikkelingsorganisatie de focus van het klassieke Noord-Zuid verhaal naar een inclusieve, mondiale visie, met respect voor de draagkracht van de aarde. Broederlijk Delen streeft immers naar een wereld waarin iedereen de kans krijgt om een waardig leven uit te bouwen, waar dan ook. Een wereld waarin iedereen mee is.

Met de nieuwe baseline 'tot iedereen mee is' zet Broederlijk Delen zijn focus op inclusiviteit in de verf. Geen hier-ginder of wij-zij mentaliteit maar een verhaal van iedereen.

"Het klassieke beeld van een gapende kloof tussen Noord en Zuid is al lang achterhaald. Hoewel alle materiële zaken en kennis nu door de globalisering wereldwijd beschikbaar zijn, neemt de ongelijkheid toch toe. Ook bij ons. Om die ongelijkheid echt aan te pakken moeten we delen en herverdelen, structureel en mondiaal, hier en ginder. Vanuit onze visie op rechtvaardigheid streven we naar gelijke kansen voor alle mensen, binnen de draagkracht van onze planeet. Onze nieuwe baseline 'tot iedereen mee is' verwoordt dit visioen," zegt Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen.

Levensstijl

Om het duurzame toekomstvisioen 'tot iedereen mee is' in daden om te zetten, moedigt Broederlijk Delen de mensen in Vlaanderen aan om stil te staan bij onze eigen manier van leven.

"We moeten radicaal kiezen voor een samenleving die gebaseerd is op gemeenschap, duurzaamheid en solidariteit. En daarvoor moeten we de mentaliteit van 'nooit genoeg' ombuigen naar 'goed genoeg' , of beter: 'met genoeg (ipv veel) is het ook goed leven'. Zo blijft er ruimte voor al wat leeft en bestaat op onze planeet, nu en in de toekomst," zegt Lieve Herijgers.

We moeten beseffen dat er maar één wereld is en dat we genoodzaakt zijn tot samenleven, delen en herverdelen. Dat duidelijk maken is de kernopdracht van onze organisatie

Weg met Broederlijk Delen

Wanneer iedereen mee is, kan Broederlijk Delen ermee ophouden. We willen niets liever! Op de website wegmetbroederlijkdelen.be kan wie dat wil een 'gokje' wagen wanneer het zover zal zijn en Broederlijk Delen zal ophouden te bestaan.

Hier kan je een gokje wagen

wegmetbroederlijkdelen

 

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel