Broederlijk Delen neemt deel aan Europese observatiemissie

Brussel, 21 november 2011 - In 2006 vonden in de Democratische Republiek Congo de eerste vrije verkiezingen plaats in meer dan veertig jaar. In het kader van de campagne 'Congo wil groeien' (2005) werkte Broederlijk Delen toen intensief rond de historische verkiezingen en lanceerde de coalitie 'Congo wil stemmen' (2004-2006).

Momenteel bereidt DR Congo zich voor op een tweede verkiezingscyclus. Op 28 november 2011 staan presidents- en parlementsverkiezingen gepland, gevolgd door provinciale en senaatsverkiezingen in 2012 en uiteindelijk lokale verkiezingen in 2013.

Broederlijk Delen stelt vast dat het enthousiasme rond de verkiezingen verminderd is in tegenstelling tot 2006. In nauwe samenwerking met Pax Christi Vlaanderen pleiten we via politiek en sensibiliserend werk in het Noorden voor vrije, transparante en democratische verkiezingen ter consolidatie van de prille democratie en de fragiele vrede. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor een duurzame ontwikkeling in het land. 'Het is belangrijk dat deze verkiezingen eerlijk en vreedzaam verlopen voor de geloofwaardigheid van Congo. De internationale reputatie van Congo is de voorbije jaren niet verbeterd en ook de bevolking is teleurgesteld door het gebrek aan vooruitgang sinds 2006.' zegt Nadia Nsayi, beleidsmedewerkster bij Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen.

Daarnaast neemt Broederlijk Delen deel aan de gezamenlijke observatiemissie van het 'Europese Netwerk voor Centraal-Afrika' (EurAc) en het Congolese platform 'Agir pour les Elections Transparentes et Apaisées' (AETA). Van 21 november tot 3 december vertegenwoordigt doctoraatsstudente (Ugent) en vrijwilligster Céline Termote onze organisatie binnen de Belgische delegatie van de missie. In de regio van Kisangani (hoofdstad van de provincie Orientale) zal ze de gang van zaken vóór, tijdens en na de verkiezingsdag waarnemen. 'De aanwezigheid van waarnemers uit  nationale en internationale organisaties het verkiezingsproces kan bijdragen tot een eerlijk verloop van de verkiezingen. In ieder geval zie ik mijn deelname als een steunbetuiging aan de verzuchtingen van het Congolese volk naar meer democratie', meent Céline Termote.

In dezelfde periode verblijft onze medewerkster, Nadia Nsayi, in de provincie Noord-Kivu (Butembo en Goma).

Op maandag 12 december om 20u delen zij hun ervaringen tijdens een open avond bij Broederlijk Delen in Brussel. Ondertussen zijn hun activiteiten te volgen via onze website www.broederlijkdelen.be , Facebook en Twitter.

Meer informatie
Nadia Nsayi, Beleidsmedewerkster Broederlijk Delen/Pax Christi Vlaanderen – 00243821086945 (contactnummer ter plaatse)
Karel Ceule, Persverantwoordelijke Broederlijk Delen – gsm: 0476.33.02.21

Deel dit artikel