Campagne 'Israël koloniseert - Dexia financiert' voert druk op Dexia op.

Op woensdag 13 mei verzamelden een 300-tal manifestanten voor de hoofdzetel van Dexia aan het Brusselse Rogierplein. In de schaduw van de Dexia-toren kwamen ze er hun eisen kenbaar maken: de Belgisch-Franse bank moet onmiddellijk stoppen met het financieren van illegale Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden.

De manifestatie werd een hoogtepunt, maar zeker niet het eindpunt, van de campagne ‘Israël koloniseert – Dexia financiert’.
Deze campagne, die vijf maanden geleden door Intal en tal van andere organisaties werd gelanceerd, is uitgegroeid tot een breed platform dat ondertussen al 58 aangesloten organisaties telt waaronder verschillende vakbondscentrales, gemeenten, ngo’s en politieke partijen. Ook jouw organisatie kan het platform tekenen.

Eerder op de dag hield Dexia haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (AV). Deze AV overheerste het nieuws van dIe dag, ondermeer door berichten over de hallucinante lonen die bestuurders Dehaene en Mariani zichzelf toe-eigenen. Toch was dat niet het gespreksonderwerp op de manifestatie, maar wel de vragen die Philippe Pourbaix had kunnen stellen in naam van het platform.

Philippe Pourbaix van 'Artistes contre le Mur'.Als lid van Artistes contre le Mur en het platform, én eigenaar van enkele Dexia-aandelen, had hij op de AV de kans om voor een volle zaal de vragen te herhalen die woordvoerder Mario Franssen en een delegatie van het platform eerder op de week persoonlijk aan Dhr. Dehaene en Dhr. Mariani, respectievelijk voorzitter van de Raad van Bestuur en afgevaardigde bestuurders van Dexia NV, had gesteld.
En net zoals bij dit eerste onderhoud, kwamen er ook nu geen echte antwoorden of concrete beloften. Ja, tussen 2001 en eind 2008 had Dexia meer dan 5 miljoen Euro kredieten openstaan bij Israëlische nederzettingen. En nee, sindsdien zijn er geen nieuwe leningen aan de nederzettingen meer uitgeschreven door Dexia Israël. Maar daar bleef het bij. Geen beloften tot terugtrekking, geen publieke verklaringen, niet eens iets op papier. (Je kan de AV bekijken op de site van Dexia. Eerst moet je je aanmelden, dan 'Vragen en Antwoorden' selecteren en na +/- 12 minuten komt Philippe aan de beurt.)

Actie op het Rogierplein


Het is daarom dat de campagne moet en zal worden verder gezet. Op dit moment slaagde het platform er in om al meer dan 4000 protestkaarten in te zamelen, ingevuld en ondertekend door mensen die de campagne steunen. Deze kaarten werden plechtig overhandigd aan een afgevaardigde van het Dexia-bestuur, Dhr. Stéphane Vermeiren. Op zijn visitekaartje staat te lezen ‘member of the management board of Dexia’.
De delegatie van het platform legt uit dat excuses van het Dexia-management niet zullen volstaan, en dat de campagne nog altijd de volledige stopzetting van de financiering eist.
Mr. Vermeire stond er bij en keek er naar, het enige wat hij kon uitbrengen was een bedeesd ‘merci’ na het ontvangen van de stapels kaartjes. Een beetje teleurstellend, ik had persoonlijk toch iets meer verwacht van dit ‘member of the management board of Dexia’. 
 
Het volk op het Rogierplein dikt aardig aan als Mario de doelstellingen van de campagne nog eens samenvat en een overzicht geeft van wat reeds gerealiseerd werd. Zo ondertekenden op dit moment al 27 Belgische gemeentebesturen en 1 provincie een motie die aan de Dexia Groep vraagt zijn kredieten aan de nederzettingen stop te zetten. Niet onbelangrijk, omdat de Gemeentelijke Holding een belangrijke aandeelhouder is van de bank.
 
Jan Dreezen.Volgende op het podium was Jan Dreezen (foto) van COBI (Coördinatie Boycot Israël), het overkoepelende orgaan dat alle BDS-acties (Boycott, Divestment, Sanctions) in België coördineert. Dreezen verwijst in zijn betoog naar het verleden, met name het succes en het belang van BDS-campagnes in de strijd tegen de Zuid Afrikaanse Apartheid. Dit moet een inspiratie vormen voor alle BDS-initiatieven die vandaag gevoerd worden t.a.v. de Israëlische bezetting.
Micheline Bruyninckx is vakbondsafgevaardigde van BBTK- SETCa binnen Dexia. Zij verwijst onder meer naar de eigen ethische code van Dexia, en bevestigt dat de financiering van Israëlische nederzettingen daar helemaal niet mee in overeenstemming is. Bruyninckx schreef trouwens in naam van de BBTK-SETCa delegatie een brief aan Dehaene en Mariani. Helaas nog steeds zonder antwoord. Ze belooft dan ook om de strijd van binnenuit verder te zetten.
 
Bruno Buchet, brugemeester van Viroinval.Na Philippe Vansnick van CNE-Brussel-Halle-Vilvoorde, die de campagne voor de Arabisch-Israëlische spoorwegarbeiders voorstelde, was het de beurt aan Bruno Buchet (foto).
Buchet is burgemeester van Virionval. Dit is dan wel een kleine gemeente, maar op het vlak van Palestijnse solidariteit is ze zeer actief. Viroinval was de eerste gemeente die een motie heeft ondertekend (die aan Dexia NV de stopzetting vraagt van het financieren van nederzettingen) en die zich aansloot bij het platform.
Een volgende belangrijke afspraak is de meeting van de Gemeentelijke Holding. Hopelijk hebben tegen dan nog veel meer gemeenten het dappere voorbeeld van Viroinval (en 26 andere gemeenten) gevolgd en kan de holding echt wegen op het beleid van Dexia terzake.
 
Als apotheose van de manifestatie werden ballonnen, voorzien van een protestkaartje, verspreid onder de aanwezigen, en op hetzelfde moment losgelaten. We konden alleen hopen dat de Dexia-toplui op de 34ste verdieping de ballonnen voorbij zagen vliegen en zich vragen zouden gaan stellen over de bedoeling van onze actie.
 
De campagne is nog jong, het is al een groot succes geweest, maar ze gaat onverminderd door. Zolang Dexia doorgaat met het financieren van Israëlische nederzettingen, is ze schuldig aan het in stand houden van de bezetting. En zo lang Dexia de bezetting mee in stand houdt, zal deze campagne doorgaan.
 
Draag zelf je steentje bij tot de campagne:
Sluit je aan bij de campagne op facebook en nodig ook je vrienden uit.
Ga zelf met de campagne aan de slag. Hier vind je alle info. Je kan bijvoorbeeld je eigen gemeente een motie laten stemmen of het platform laten tekenen. Of tijdens een lokaal festival met de protestkaarten werken. Contacteer Joaquim!
 
Bekijk ook de foto-reportage.

Deel dit artikel