Catherine Ashton moet Gaza bezoeken

Oproep naar aanleiding van de informele bijeenkomst van EU-buitenlandministers

Op 5 en 6 maart verzamelen de EU-buitenlandministers in Cordoba voor een informele bijeenkomst. Naar aanleiding hiervan dringen 17 Europese mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties er bij de EU op aan om een duidelijk standpunt in te nemen ten aanzien van Israëls blokkade van de Gazastrook.[1] EU-ministers en de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken moeten hun recht opeisen om de Gazastrook te bezoeken.

De coalitie roept de buitenlandministers op zich gezamenlijk te verzetten tegen de recente weigering van Israël om hooggeplaatste buitenlandse vertegenwoordigers tot Gaza toe te laten. Ze maant hen ook aan om bij elk bezoek aan Israël en de bezette Palestijnse gebieden een trip naar Gaza in te plannen.[2] De organisaties vragen in het bijzonder dat barones Catherine Ashton, Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken, bij haar eerste reis naar het Midden-Oosten half maart ook een bezoek zou brengen aan Gaza. Op die manier kan ze met eigen ogen zien wat de verwoestende impact is van tweeënhalf jaar blokkade op de burgerbevolking in de Gazastrook.

Tijdens hun informele bijeenkomst zullen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken het hebben over het vredesproces in het Midden-Oosten en de blokkade van Gaza, ruim een jaar na Israëls militaire offensief. Volgens de organisaties kan Gaza’s burgerlijke basisinfrastructuur, zoals water- en elektriciteitsvoorzieningen, wegens Israëls invoerverbod op bouwmaterialen onmogelijk heropgebouwd worden. Ook huizen, winkels, scholen en ziekenhuizen blijven in puin liggen. [3]

De coalitie vindt het positief dat de EU in december in een verklaring opriep tot ‘een onmiddellijke, langdurige en onvoorwaardelijke opening van de grensovergangen’ naar Gaza. Deze woorden zouden echter moeten worden omgezet in een krachtdadig optreden waarbij de EU het internationale voortouw neemt om een einde te maken aan de blokkade. De EU moet ook duidelijk maken dat een uitbreiding van de relaties met Israël niet mogelijk is zolang Israël het internationaal recht niet naleeft en de mensenrechten niet respecteert. Volgens de organisaties is de blokkade van Gaza hier onlosmakelijk mee verbonden.

‘Israël wil blijkbaar niet dat de wereld ziet wat er gebeurt in Gaza. Catherine Ashton en de EU-ministers moeten zelf ter plaatse gaan om te zien hoe de gewone mensen in Gaza leven. Zij dragen de grootste gevolgen van de blokkade en kunnen niet weg. De EU mag niet aanvaarden dat Israël haar hooggeplaatste vertegenwoordigers de toegang tot Gaza ontzegt, waardoor ze niet kunnen nagaan hoe miljoenen euro’s van de Europese belastingbetalers gebruikt worden voor de financiering van noodzakelijke humanitaire projecten.’, aldus Janet Symes, verantwoordelijke Midden-Oosten bij Christian Aid.

‘Het is tijd dat de EU eist dat mensenrechten en het internationaal humanitair recht een centrale plaats krijgen in het vredesproces in het Midden-Oosten. De blokkade is een collectieve bestraffing van de hele burgerbevolking en de meest kwetsbare groepen, zoals jonge kinderen, betalen hiervoor een onaanvaardbaar hoge prijs.’ zegt Nicolas Berger, directeur van het EU-hoofdkantoor van Amnesty International.

Voor meer informatie:
Brigitte Herremans – Broederlijk Delen – Cel Politiek, Middle East Desk – gsm: 0475.355.053
brigitte.herremans@broederlijkdelen.be

 

[1] Deze 17 organisaties zijn: Amnesty International EU, Broederlijk Delen, CAFOD, CCFD Terre Solidaire, Christian Aid, Cordaid, Diakonia, Defence for Children International, Euro-Mediterranean Human Rights Network, International Federation for Human Rights, ICCO, IKV Pax Christi Netherlands, Medical Aid for Palestinians, medico international, Pax Christi International, Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims en War Child.
[2] De Israëlische regering rechtvaardigt haar nieuwe ‘afsluitingspolitiek’ met het argument dat de aanwezigheid van hooggeplaatste buitenlandse vertegenwoordigers ‘het Hamas-regime zou legitimeren’. Verschillende EU-ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, Europese Commissieleden en de voormalige Hoge Vertegenwoordiger, Javier Solana, brachten echter allemaal reeds een bezoek aan Gaza na de machtsovername door Hamas in 2007. Pas later  begon de Israëlische regering deze bezoeken te verhinderen. Nochtans hadden de EU-vertegenwoordigers tijdens hun bezoek geen contacten of ontmoetingen met Hamas. In de loop van 2009 werden bezoeken op hoog niveau voor het eerst door Israël tegengehouden. Ministers van Buitenlandse Zaken Bernard Kouchner (Frankrijk), Ahmet Davutoglu (Turkije) en Michael Martin (Ierland) mochten toen Gaza niet binnen. Vorige week kon de Ierse minister van Buitenlandse Zaken via de grensovergang in Rafah vanuit Egypte wel een bezoek brengen aan Gaza. De EU en haar lidstaten stellen elk jaar honderden miljoenen euro’s ter beschikking aan Gaza. Dat geld is bedoeld voor humanitaire hulp, om kwetsbare families te steunen, om de lonen van de ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit in Gaza mee te financieren en om de projecten van UNRWA te steunen. UNRWA beheert scholen en ziekenhuizen voor Palestijnse vluchtelingen die meer dan 75 procent van de totale bevolking in Gaza vertegenwoordigen.
[3] Voor meer details: zie het rapport Failing Gaza: No rebuilding, no recovery, no more excuses (december 2009).  Op aanvraag beschikbaar voor journalisten.

Deel dit artikel