CEO Lehman Brothers vraagt vervroegde vrijlating aan - reactie 11.11.11


Vijf jaar na het faillissement van Lehman Brothers vraagt Richard 'Dick' Fuld om amnestie.  De voormalige CEO van Lehman Brothers, de bank wiens faillissement het begin inluidde van een wereldwijde economische crisis, zit aan een derde van zijn straf en komt daardoor in aanmerking voor vervroegde vrijlating. 

De vraag van Fuld is geen alleenstaand geval, ook andere bankiers vroegen al amnestie aan. Voor 11.11.11 kan er van vrijlating enkel sprake zijn als de financiële sector echt hervormd is en er een betere bescherming is voor ontwikkelingslanden.


richard fuld"We begrijpen dat bankiers op basis van de huidige amnestieregels hun vervroegde vrijlating aanvragen", reageert 11.11.11. "We hebben respect voor de rechtsgang. Maar, tegelijk vinden we dat we moeten opletten voor een terugval. Het economisch systeem is nog te zwak om deze bankiers er opnieuw op los te laten.

Toegegeven, via de financiele transactietaks betalen de speculanten nu eindelijk mee voor immense schade die ze de economie toebrachten. En de broodnodige scheiding tussen zakenbanken en investeringsbanken is er. Maar deze en andere regels rond belastingontduiking en transparantie zijn 5 jaar na datum zo broos dat we er omzichtig mee om moeten springen."

11.11.11 hoopt dat de rechters rekening zullen houden met deze maatschappelijk relevante elementen bij hun beslissing over de aanvraag. "Zeker voor ontwikkelingslanden is het te vroeg om weer terug te gaan naar business as usual. De Wereldbank schat de kost van de economische crisis voor de armste landen op 180 miljard euro. Gelukkig vergaten onze politici het Zuiden niet en gaven ze een extra duw aan de budgetten ontwikkelingssamenwerking, zodat ze eindelijk hun oude belofte van de 0,7 nakomen."

"Maar het gaat ons niet alleen om de ontwikkelingslanden. Ook in Europa blijven de gevolgen zwaar. 26 miljoen Europeanen zitten zonder werk, 10% van de actieve bevolking. Bij de jongeren loopt dat zelfs op tot 23%. We zijn dan ook blij dat Europa de analyses van nobelprijswinnaars economie Stiglitz en Krugman grondig bestudeerde en niet koos voor een driest besparingsbeleid. Voor je het weet zouden ngo's ook actief moeten worden in landen als Griekenland. Desondanks blijft het herstel precair.

Het is dan ook moeilijk in te schatten wat de gevolgen van een amnestieregeling zullen zijn. Zullen de mensen dat pikken? Wij vrezen voor rellen zolang het voor mensen hier en in het Zuiden niet voldoende duidelijk is dat de financiële sector ten dienste staat van de reële economie en de samenleving. En niet andersom."


+++++++++++++++++++ Einde bericht ++++++++++++++++++++

 

regulate finance nowNam u dit serieus?

Helaas. Hoewel Richard Fuld door Time Magazine aangeduid werd als een van de 25 mensen verantwoordelijk voor de financiële crisis is hij niet achter tralies terecht gekomen. Na het failliet van Lehman verkocht hij zijn eigen huis aan zijn vrouw voor 100 dollar en ging hij werken voor een hedge fund in New York. Vandaag is hij op pensioen.

  • Wel serieus? Teken deze petitie en word een Europeaan voor financiële hervorming. (petitie afgelopen)


Europese vakbonden en ngo's roepen de Europese leiders op dringend maatregelen te nemen voor een financiële sector in dienst van de burger. Sterke regulering is nodig om speculatie aan banden te leggen, een Financiële Transactie in te voeren, belastingparadijzen aan te pakken, burgers te beschermen tegen onverantwoorde risico's van bankiers en de financiële wereld democratischer te maken.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deel dit artikel